Vår historie

Selskapet Kanan AS ble etablert i 2018, som et familiedrevet selskap.

Grunder, daglig leder og styremedlem er Odd Gunnar Haug – odd.gunnar.haug<@>kanan.no. Odd Gunnar har erfaring fra programvareutvikling, drift og innkjøp av maskinvare og programvare til stort internasjonale konsern. De siste 15 årene har han bygget opp ny forretning tilknyttet programvaresalg. Først i Inmeta der lisenssalg av Adobe ble utviklet fra null til over 60% markedsandel i det norske markedet.  Etter Inmeta fusjonerte med Crayon var Odd Gunnar produsentansvarlig for over 20 programvare produsenter – blant annet Adobe, VMware, Citrix, Oracle, IBM, med diverse sertifiseringer og detaljkompetanse om produsentene. Etter Inmeta startet Odd Gunnar opp i Atea der han økte sin Adobe forretning med 700% over en 5 års periode til markedsleder i Norge. I 2015 ble Atea kåret til beste Adobe forhandler i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika).  De siste årene i Atea har han fokusert på utvikling av Red Hat og annen open source-software. I Kanan har vi avansert fra registrert Adobe Reseller, via Certifisert Adobe Reseller og til Adobe Gold Reseller på kun ett år.  Odd Gunnar har master innenfor IT og økonomi – og utdannelse fra BI, Høgskolen i Østfold og Haas Business School i Berkley, USA. 

Kanan sett fra Aurdalsfjorden. Foto: Odd Gunnar Haug

Fremover ønsker Odd Gunnar å fokusere på noen færre og engasjerte kunder gjennom Kanan – med vekt på kompetanse, rask respons, og gode løsninger. Grunnleggende og detaljert kunnskap om produsenter, lisensavtaler og kampanjer står i fokus.

Styreformann er Ole Kristian Haug – ole<@>kanan.no. Ole er til daglig leder i Knowit Insight, med ansvar for deres satsning innen intelligent automasjon. Han har erfaring som konsulent fra Deloitte og Accenture, og har arbeidet i en rekke bransjer som bank, forsikring, offentlig sektor, shipping, kraft, telekom, detaljhandel, forvaltning og IT. Ole er en av pionerene med å innføre roboticschatbots og andre virtuelle assistenter i store nordiske virksomheter. Ole har en master i Finans fra NHH i Bergen, og har studert både i USA og Hong Kong.

Tredjemann i styret er Lars Henrik Haug – lars<@>kanan.no. Lars Henrik er meget kompetent på teknologi, og har nylig sluttført sin master i Programvareutvikling fra UiB. Her har han fokusert primært på IoT, innovasjon og IT-sikkerhet. Han startet i 2019 opp som konsulent i Risk Advisory avdelingen i Deloitte.  Lars har studert både i Canada og USA. 

Selskapsnavnet stammer fra stedet Kanan i Vassfaret. Bildene på nettsiden er fra Vassfaret i Flå kommune i Viken, som tilhører Hallingdalen. Mens Kanan ligger her tett på grensa til Valdres og Sør-Aurdal og tilhører dette vassdraget i Hedalen i Innlandet, og har således adkomst fra Valdres. Mao. midt i Norge! For den som ønsker å utforske området så anbefales en overnatting i Fosstopp hyttene (Tretopphytter) – en opplevelse du aldri vil glemme!  For litt mer informasjon om Vassfaret og folkene herfra, sjekk dette innlegget fra Edvard Elsrud