Vår historie – Kanan i Vassfaret

Selskapsnavnet stammer fra stedet Kanan i Vassfaret. Mange av bildene på nettsiden er fra dette området. Stedet Kanan ligger her midt i senter av den gamle skogen som het “Vassfarskogen” og denne skogen ligger i kjernen av Vassfaret. Tett på grensa mellom Flå kommune i Hallingdal som ligger i Viken, og Sør-Aurdal i Valdres som er en del av Innlandet. Vassfaret tilhører dette vassdraget og renner videre ut i Hedalen i Sør-Aurdal, før den renner videre til Sperillen og Hønefoss.

Hallingdal & Valdres – mao. ganske så sentralt midt i Sør-Norge! Området er kanskje mest kjent for den siste helnorske bjørnestammen (Bjørn på østlandet også i 2023), men burde kanskje vært mer kjent for base-ELG og betydningen ved frigjøringen av Norge (se nederst), om ikke det er Hedalsmadonnaen – som noen mente var blitt fraktet til Vatikanet.


Kanan sett fra Aurdalsfjorden, og bjørnehiet Festningen oppe i venstre hjørne. Foto: Odd Gunnar Haug

I Kanan har vi hatt besøk av bamsefar mang en gang.. I 2006 tok Bjørnen en sau inne på eiendommen, i 2008 så dampa det fortsatt fra ruka i nysnøen, mens i 2017 så brølte bamsefar når han kryssa sporet til Odd Gunnar som da var litt for tett på. (Eller kanskje det var et varsel om at han nå skulle starte KANAN&. 🙂 ) Siden 2005 er det registret over 15 observasjoner i nærområdet som er dokumentert og DNA verifiserte hos Rovbase, en av disse er gjort i KANAN. En historie som linker oss tilbake til sagnet om bjørnen som ble felt i Hedalen stavkirke.

For den som ønsker å utforske området så anbefales en overnatting i Fosstopp hyttene (Tretopphytter) – en opplevelse du sent vil glemme! Spesielt etter høststormen som herjet området i 2021.  UTE skriver litt om turmuligheter i hedalsfjellet og vassfaret. DNT sin rundtur: Storekrakkoia (Barndomsstoppene), Vassfarkoia (Tante-Sigrid) og Fønhuskoia (Tante-Sigrids søster Kari) fungerer både sommer som vinter (Med “skaraføre” – og takket være generøse bidrag fra Olav T.). Elvepadling er også en mulighet – i tillegg til vanlig kayakk eller kano. Vi kan også foreslå noen netter i bua etter Berte Skrukkefyllhaugen. (Bjarne Berg håndterer denne) Området var også viktig for etableringen av den norske speiderbevegelsen – på Goplerud / Vatneberget. For litt mer informasjon om Vassfaret og folkene herfra, sjekk denne siden fra Edvard Elsrud / artikkel om Berte Skrukkefullhaugen / Base Elg (Milorg) og hvordan bestefar-Gunnar deltar i avvepningen, og dekkoperasjonen ved flyttingen av nazisten som ble skutt (45 min ute i filmen) Det er godt å få bekreftet at bestefar-generasjonen tok “riktige valg” idet de reddet resten av hjemmefronten fra nazistene i en krevende situasjon der det fortsatt var ett år igjen av krigen og der hverken politi eller rettsvesen var helt til å stole på – ikke ulikt det enkelte grupper kan utsettes for i Norge anno 2023.. Les ellers mer om Vassfarbrøytningen / Bosettingsplasser i Vassfaret / eller så kan du jo ta turen selv … 😉

Tyske invasjonsstyrker i Begnadalen – se video ovenfor for detaljer. Foto: Kjell Eriksen & Martin B. Strøm

Tilbake til vår historie.