Stormen i Hedalen og Vassfaret

Noen artikler og bilder fra storm / orkan som herjet Hedalen 19-11-2021.

Hedalen.no – Det har gått bra – Miriam Haugen

NRK – En skulle tro det hadde falt ned en atombombe

Hedalen.no – Tretopphyttene evakuert

Hedalen.no – Bildeglimt fra stormen

Vi trenger hjelp (Flom, skred, døde dyr, …)

Dronebilder fra Hedalen

Kommunen satte krisestab

Orkanen har rasert skogen til fetter Anders, i Haugen – foto: Odd Gunnar Haug