Red Hat ELS

Red Hat Extended Life-cycle Support (ELS), er en mulighet til å strekke levetiden og support perioden for Red Hat lisensene. Til forskjell fra andre produsenter av operativsystem som gjerne supporterer sine versjoner i 5 år, så har Red Hat hele 10 års support, og etter at disse 10 årene har gått, så er det ofte mulig å forlenge supportperioden for ett par år til – ett og ett år av gangen.

Red Hat – RHEL – supportmulighet utover 10 år!


Når denne siden skrives i 2023, så er versjon 9 og 8 av RHEL i produksjon i fase 1, mens versjon 7 er i fase 2 og går snart ut av support(Juni 2024), mens versjon 6 av RHEL er ute av supportperioden på 10 år, og her kan man enn så lenge evt. kjøpe ELS for ett og ett år av gangen.

Det er også mulig å kjøre en versjon 6 uten ELS, men da mister man support-rettighetene – og det som er hele basisen for at man velger RHEL og operativsystemer der man både får testede versjoner og support om uhellet skulle være ute.

I de sammenhengene der det tar tid før nye versjoner av øvrig software er testet ut, og man trenger å “strekke” driftssyklusen også litt utover 10 år, så vil altså ELS kunne være ett godt supplement og bidra til at man kan hoppe over noen versjoner – og spare betydelige kostnader og risiko ved evt. oppgradering.

Dette bildet forflytter seg kontinuerlig, så for detaljer om versjoner og hvilken versjon som er i hvilken fase nå – sjekk denne siden hos Red Hat.

Aurdalsfjorden i Vassfaret – Pinsen 2023. Foto: Odd Gunnar Haug