Red Hat artiklene


Overordnet om Red Hat produktene

RHEL, eller Red Hat Enterprise Linux,er hovedproduktet til Red Hat fra oppstarten.  Produktet er en konkurrent til SUSE Linux, Ubuntu og Oracle Linux. En av fordelen til Red Hat er deres lange levetid på RHEL. Standard 10 år, med mulighet til utvidelse i 3 år  med ELS (Extended Lifecycle Support), opp mot Linux konkurrenter som gjerne har 5 års levetid på en versjon. I tillegg har Red Hat en fordel av selskapets størrelse, gode økonomi, produktutvalg, og  alle administrasjonsmulighetene.  Mange av de største selskapene benytter derfor Red Hat sine produkter. Se her for mer detaljer og utvalg av produkt og priser.

Red Hat Smart management. Fra 01.03.2018 så endrer Red Hat lisensieringen knyttet til Smart management, Satellite og Insights.  Selve administrasjonskonsollet for Satellite kuttes fra prislisten, og klienten for Satellite og Insights inkluderes i Smart management tillegget til RHEL. Man får dermed konsollet med ved å lisensiere opp RHEL med Smart management.  Prisen for Smart management øker, mens prisen for konsollet kuttes. Prisbildet endres dermed for de virksomheter.

Insights er verktøyet som gir deg en anbefaling om kunden skal gjennomføre en oppgradering eller ikke. Dette gjør den ved å ta i bruk kunstig intelligens og analysere hvilken hardware kunden har opp den programvare som er installert. Basert på erfaring fra Red Hat sin kundebase sørger den for å unngå at man installerer oppgraderinger som kan skape problemer.

Satellite er produktet som gjør RHEL unikt.  Dette er verktøyet som muliggjør masseoppdatering av alle RHEL installasjonene, tilsvarende Microsoft sitt produkt MS SCCM.  På Satellite kan man sjekke om diverse servere er oppdatert eller ikke, og gjennomføre en masseoppdatering av et stort antall servere i en operasjon.

Red Hat CloudForms er administrasjonsverktøyet som ble utviklet for administrasjon av VMware. Verktøyet ble senere kjøpt av Red Hat, levert som opensorce, og videreutviklet produktet slik at det idag kan brukes til administrasjon av VMware, RHEL, og Cloudmiljøer som Amazon, Google og Azure.  En av fordelene er at man kan flytte informasjon og data mellom disse miljøene, og emigrere for eksempel VMware sin virtuelle maskiner ut i skyen.

Red Hat OpenShift er det produktet hos Red Hat som har hatt mest oppmerksomhet i 2017 og 2018.  Dette er en PaaS plattform for utvikling eller drift av applikasjoner. Plattformen støtter perfekt opp under en DevOps tilnærming på utvikling og drift av applikasjoner. OpenShift kan kjøres på en Mac, RHEL, VMware, eller ute i skyen hos Google, Amazon, Azure eller Alibaba. Da plattformen er lik kan man først utvikle en applikasjon for og så bestemme hvor applikasjonen skal driftes.  Store kunder som Volvo, Nordea og Skatteetaten bruker OpenShift i Norden.  Volvo er et godt eksempel. De kjører konfiguratoren av nye Volvoer på OpenShift på toppen av VMware i Sverige for det nordiske markedet, mens de kjører den samme løsningen på Azure i USA for det amerikanske markedet og i Amazon for det asiatiske markedet. OpenShift gir med andre ord stor frihet og redusert utviklingstid og kostnader ved at man slipper å utvikle flere løsninger til forskjellige miljø.

Red Hat OpenShift – Road map og Visjon – pr 17/9-2018: https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=TkMG0qXLgTU&app=desktop 

Red Hat Ansible er verktøyet for å skripte og automatisere oppgaver. Ikke bare i RHEL og i Windows, men også i forhold til et stort antall produkter og løsninger som Cisco bokser, mm. Produktet lager scripts som sertifiseres og godkjennes av produsentene, før det deretter distribueres til kunder av Ansible. Fra juni 2019 så er Ansible Engine og Ansible Tower slått sammen til produktet Ansible Automation. Verktøyet muliggjør å administrere enheter/devices i vekst på en kostnadseffektiv måte, uten at man må øke ressursbruken tilsvarende.

Red Hat JBoss Fuse er et mellomvare verktøy. Red Hat kjøpte verktøyet av JBoss, og leverer det i dag som opensource. Det er flere produkter i JBoss familien hvor Fuse er basisen, men det er også MQ versjon og varianter for virtualisering av data.

I tillegg har Red Hat en lang rekke andre produkter, som 3scale, OpenStack, HyperConverged Storage, for å nevne noen få, og knytter stadig til seg nye produkter/selskaper.  Så selskapet dekker i dag langt mer enn bare basisløsningene knyttet til Linux, som de fortsatt er mest kjent for.

Ta kontakt med oss i Kanan om dere har behov for produkter fra Red Hat – se kontaktopplysninger nedenfor.

Start i det små – med Red Hat. Foto: Odd Gunnar Haug
Red Hat Enterprise Linux priser

Hovedproduktet til Red Hat er RHEL, eller Red Hat Enterprise Linux, og selskapet har vært basert på dette produktet fra oppstart. En av fordelen til Red Hat er deres lange levetid på RHEL. Standard er dette 10 år, med mulighet til utvidelse i 3 år med ELS (Extended Lifecycle Support), opp mot Linux konkurrenter som gjerne har 5 års levetid på en versjon. Videre er mulighetene for felles administrasjon og oppdatering av store antall servere gjennom verktøyene Satellite og Insights viktige argumenter for RHEL.

Høst ved Aurdalsfjorden – sett fra Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Alle Red Hat produktene er priset i EURO, og prisene endres dermed fortløpende med nye valutakurser. Det er i dag ca. 250 forskjellige RHEL produkter og priser. Under henviser vi til et utvalg av de vanligste produktene, og prisene på disse.

RHEL produkter og 12 mnd priser

Varenr.BeskrivelsePris eks. MVA
RH00001Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium33,321
RH00002Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard20,821
RH00003Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes)10,822
RH00004Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)6,655
RH00005Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support2,906
Tilsvarende produkter, med Smart Management i tillegg (Satellite + Insights):
Varenr.BeskrivelsePris eks. MVA
RH00006Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium43,452
RH00007Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard30,964
RH00008Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (Physical or Virtual Nodes)13,760
RH00009Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes)9,550
RH00010Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level with Smart Management, Self-support5,811

Dagens priser er basert på kjøp av 1 stk, Red Hat sine aktuelle prislister og basert på dagens valutakurs: 10.964 Med forbehold om feil i prislistene. I tillegg påvirkes aktuelle priser av abonnementsperioden / evt. coo-terminering og ordre-volumet totalt sett.  Vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Red Hat behov – se kontaktopplysninger nedenfor.

Lisenstypene til RHEL

Abonnement for datacenter gjelder for en node/server med 1-2 sockets. Man “stacker” evt. abonnementene ved at man kjøper flere abonnement til en server om denne har flere sockets. Et abonnement gjelder for et ubegrenset antall virtuelle maskiner.

Lisensen for Physical og Virtual Nodes gjelder enten for én fysisk server med 1-2 sockets, eller for to virtuelle maskiner.  Her supplerer man også med flere abonnement for kraftigere løsninger.

Socket er en løsning der man plasserer én CPU i serveren. En server med 1-2 sockets defineres som en server som har støtte for opp til 2 CPU.  Det er antallet sockets som er avgjørende, ikke hvor mange CPU som faktisk er installert.

Supportnivåene

Standard support gjelder for mandag til fredag fra 9-17; om det oppstår et kritisk problem som rapporteres til Red Hat, så tar de tak i dette og jobber med problemet i vår tidssone mellom 9 og 17.  Premium support gjelder 24×7; om det oppstår et kritisk problem så jobbes det med problemet i alle tre tidssoner rundt verden (Europa, USA, Asia). Self-Support gir tilgang til testede og sertifisert pakker av RHEL fra Red Hat, men uten noen supportkanal om problemer skulle oppstå.

Ovenfor vises detaljer knyttet til Red Hat sine support nivåer pr. 01.03.2018 – 31.05.2018
Rabatt ved utvidelse

Ved en vanlig bestilling eller fornyelse av RHEL, så betaler man for 12 mnd. Man kan alternativt betale for 3 år, og vil da oppnå ca 10% rabatt pr år.  I tillegg gir også økt volum bedre priser.

Kontakt oss i Kanan for bestilling eller pris på andre relevante produkter – se kontaktopplysninger nedenfor.

Red Hat

Red Hat er #1 av open sorce aktørene i verden, og har en omsetning som passerte 3 milliarder dollar i 2017. Selskapet har vokst jevnt de siste 15 årene. Link til resultatrapport fra Q1-2018 – som viser +20% YoY. Tradisjonelt har RedHat vært kjent som en Linux leverandør (RHEL), men idag har selskapet et bredt utvalg av produkter i tillegg til RHEL. Se listen nedenfor.

For å få en rask innføring i hvorfor man bør velge Red Hat så anbefaler jeg denne korte videoen med Ted Schönbeck, tidligere Solution Architect i RedHat. Her gir Ted en 8 minutters oppdatering på temaer som digital transformasjon, innovasjon, big data og hadoop, mobile og android, social med Facebook, cloud med Amazon, containers med Docker, og DevOps med OpenShift.  Dette er et utvalg av temaene som er relevante i Red Hat sammenheng. Ved å se på videon ser man bredden av hva Red Hat er involvert i, og hvilke løsninger som er aktuelle når det gjelder digital transformasjon. Link til flere av Ted sine videoer finnes her. Les også her om historien om oppstarten av Red Hat, og den hjelpsomme mannen i den røde hatten.Continue reading