Revisjonsbistand

Det forekommer at programvareprodusenter reviderer kundene for å avdekke misbruk av programvaren som de utvikler og selger.  Kunder som får henvendelse om revisjon sliter ofte med å besvare produsentene da det er stor kompetanseforskjell mellom produsent og kunde.  Vi i Kanan kan bistå dere med kompetanse i en slik situasjon, som en “motvekt” til revisor.

Videre hjelper vi kunder som har fått beskjed om betydelige avvik. Vi har erfaring fra å justere ned avvik på flere millioner ned til en brøkdel, gjennom å synliggjøre mulige feilkilder, analysere kvantitative metoder, tolking av regelverk, mm. For å kunne bistå i en slik prosess er det en forutsetning at vi involveres tidlig.

Ta kontakt med oss i Kanan om dette er en relevant problemstilling, se kontaktopplysninger nedenfor.