Revisjonsbistand

Det forekommer at programvareprodusenter reviderer kundene for å avdekke misbruk av programvaren som de utvikler og selger.  Kunder som får henvendelse om revisjon sliter ofte med å besvare produsentene riktig da det kan være stor kompetanseforskjell mellom produsent og kunde.  Vi i Kanan kan bistå dere med kompetanse i en slik situasjon, for å veie opp kompetansekløfta mot revisor, og for at dere skal få et mest mulig riktig resultat. 

For å kunne bistå i en slik prosess er det en stor fordel om vi involveres tidlig.

Adobe har ikke revidert kunder de siste 10 årene, men har fra 2021 startet opp igjen med egne revisjoner, i tillegg til at en del revisjoner kanaliseres via BSA. Ta kontakt med oss i Kanan om dette er en relevant problemstilling, se kontaktopplysninger nedenfor.