Revisjonsbistand

Det forekommer at programvareprodusenter reviderer kundene for å avdekke misbruk av programvaren som de utvikler og selger.  Kunder som får henvendelse om revisjon sliter ofte med å besvare produsentene riktig da det kan være stor kompetanseforskjell mellom produsent og kunde.  Vi i Kanan kan bistå dere med kompetanse i en slik situasjon, for å veie opp kompetansekløfta mot revisor, og for at dere skal få et mest mulig riktig resultat.

Videre hjelper vi kunder som har fått beskjed om betydelige avvik. Vi har erfaring fra å justere ned avvik på flere millioner ned til en brøkdel, gjennom å synliggjøre mulige feilkilder, analysere kvantitative metoder, tolking av regelverk, mm. For å kunne bistå i en slik prosess er det en forutsetning at vi involveres tidlig.

Adobe har ikke revidert kunder de siste 10 årene, men har fra 2021 startet opp igjen med egne revisjoner, i tillegg til at en del revisjoner kanaliseres via BSA. Ta kontakt med oss i Kanan om dette er en relevant problemstilling, se kontaktopplysninger nedenfor.