Anbudsworkshop

For å gjøre gode innkjøp bør man kjenne til dagens tilbydere av programvare. I tillegg ha oversikt om hva man har av programvare, og hvilke alternative avtaleformer som er aktuelle.

Kunnskap er nøkkelen til gode innkjøp. Vi i Kanan tilbyr anbudsworkshop for å hjelpe de største kundene i landet med detaljkompetanse i forhold til aktuell produsent, så de blir istand til å gjøre bedre forespørsler og anbudsprosesser.

Ta kontakt med oss i Kanan for omfang og tidspunkt – se kontakopplysninger nedenfor.