Red Hat

Red Hat er #1 av open source aktørene i verden. Tradisjonelt har RedHat vært kjent som en Linux leverandør (RHEL), men idag har selskapet et bredt utvalg av produkter i tillegg til RHEL. Se produktene listet nedenfor, og i egen artikkel.

Her kan du finne en artikkel om hvordan å ta i bruk Red Hat produktet “Ansible” kan senke arbeidskostnader og øke effektivitet.

For å få en rask innføring i hvorfor man bør velge Red Hat så anbefaler jeg denne korte videoen med Ted Schönbeck, tidligere Solution Architect i RedHat:

Her gir Ted en 8 minutters oppdatering på temaer som digital transformasjon, innovasjon, big data og hadoop, mobile og android, social med Facebook, cloud med Amazon, containers med Docker, og DevOps med OpenShift.  Dette er et utvalg av temaene som fortsatt er relevante i Red Hat sammenheng. Ved å se på videoen ser man bredden av hva Red Hat er involvert i, og hvilke løsninger som er aktuelle når det gjelder digital transformasjon. Link til flere av Ted sine videoer finnes her.

Les også her om historien om oppstarten av Red Hat, og den hjelpsomme mannen i den røde hatten.

“If you need help, look for the guy in the red hat.”

Fra en av mange turer til Aurdalsfjorden ved Kanan i Vassfaret. Foto: Odd Gunnar Haug