Red Hat Produktene

RHEL, eller Red Hat Enterprise Linux, er hovedproduktet til Red Hat, og har vært dette helt fra oppstarten

Produktet er en konkurrent til SUSE Linux, Ubuntu og Oracle Linux, og en god erstatning for CentOS. En av fordelen til RedHat er deres lange levetid på RHEL. Standard 10 år, med mulighet til utvidelse i 3 år  med ELS (Extended Lifecycle Support), opp mot Linux konkurrenter som gjerne har 5 års levetid på en versjon. I tillegg har Red Hat en fordel av selskapets størrelse, gode økonomi, produktutvalg, og  alle administrasjonsmulighetene.  Mange av de største selskapene benytter derfor Red Hat sine produkter. Se her for mer detaljer og utvalg av produkt og priser. 

Red Hat Smart management

Fra 01.03.2018 så endrer Red Hat lisensieringen knyttet til Smart management, Satellite og Insights.  Selve administrasjonskonsollet for Satellite kuttes fra prislisten, og klienten for Satellite og Insights inkluderes i Smart management tillegget til RHEL. Man får dermed konsollet med ved å lisensiere opp RHEL med Smart management. 

Insights er verktøyet som gir deg en anbefaling om kunden skal gjennomføre en oppgradering eller ikke. Dette gjør den ved å ta i bruk kunstig intelligens og analysere hvilken hardware kunden har opp den programvare som er installert. Basert på erfaring fra Red Hat sin kundebase sørger den for å unngå at man installerer oppgraderinger som kan skape problemer.

Satellite er produktet som gjør RHEL unikt.  Dette er verktøyet som muliggjør masseoppdatering av alle RHEL installasjonene, tilsvarende Microsoft sitt produkt MS SCCM.  På Satellite kan man sjekke om diverse servere er oppdatert eller ikke, og gjennomføre en masseoppdatering av et stort antall servere i en operasjon. Det er også løsninger for å kunne gjøre dette uten at server er koblet til internett.

Red Hat CloudForms 

Administrasjonsverktøyet som ble utviklet for administrasjon av VMware. Verktøyet ble senere kjøpt av Red Hat, levert som opensorce, og har videreutviklet produktet slik at det idag kan brukes til administrasjon av VMware, RHEL, og Cloudmiljøer som Amazon, Google og Azure.  En av fordelene er at man kan flytte informasjon og data mellom disse miljøene, og emigrere for eksempel VMware sin virtuelle maskiner ut i skyen.

Red Hat OpenShift

Det produktet hos Red Hat som har fått mest oppmerksomhet de siste årene.  Dette er en PaaS plattform for utvikling eller drift av applikasjoner. Plattformen støtter perfekt opp under en DevOps tilnærming på utvikling og drift av applikasjoner. OpenShift kan kjøres på en Mac, RHEL, VMware, eller ute i skyen hos Google, Amazon, Azure eller Alibaba. Da plattformen er lik kan man først utvikle en applikasjon, for så å bestemme hvor applikasjonen skal driftes.  Store kunder som Volvo, Nordea og Skatteetaten bruker OpenShift i Norden.  Volvo er et godt eksempel. De kjører konfiguratoren av nye Volvoer på OpenShift på toppen av VMware i Sverige for det nordiske markedet, mens de kjører den samme løsningen på Azure i USA for det amerikanske markedet og i Amazon for det asiatiske markedet. OpenShift gir med andre ord stor frihet og redusert utviklingstid og kostnader ved at man slipper å utvikle flere løsninger til forskjellige miljø.

Red Hat OpenShift – Road map og Visjon: https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=TkMG0qXLgTU&app=desktop 

Red Hat Ansible

Verktøyet for å skripte og automatisere oppgaver. Ikke bare i RHEL og i Windows, men også i forhold til et stort antall produkter og løsninger som Cisco bokser, mm. Produktet lager scripts som sertifiseres og godkjennes av produsentene, før det deretter distribueres til kunder med abonnement på Ansible. I 2019 ble Ansible Engine og Ansible Tower slått sammen til produktet Ansible Automation. Verktøyet muliggjør å administrere enheter/devices i vekst på en kostnadseffektiv måte, uten at man må øke ressursbruken tilsvarende.

Red Hat JBoss Fuse 

Et mellomvare verktøy. Red Hat kjøpte verktøyet av JBoss, og leverer det i dag som opensource. Det er flere produkter i JBoss familien hvor Fuse er basisen, men det er også MQ versjon og varianter for virtualisering av data.

I tillegg har Red Hat en lang rekke andre produkter, som 3scale, OpenStack, HyperConverged Storage, for å nevne noen få, og knytter stadig til seg nye produkter/selskaper.  Så selskapet dekker i dag langt mer enn bare basisløsningene knyttet til Linux, som de fortsatt er mest kjent for.

Ta kontakt for mer informasjon om Red Hat i din bedrift: