Red Hat Enterprise Linux priser

Hovedproduktet til RedHat er RHEL, eller Red Hat Enterprise Linux, og selskapet har vært basert på dette produktet fra oppstart. En av fordelen til Red Hat er deres lange levetid på RHEL. Standard er levetiden på en versjon 10 år, med mulighet til utvidelse i 3 år med ELS (Extended Lifecycle Support). Sammenlignet med andre Linux konkurrenter, så har de gjerne 5 års levetid på en versjon. Videre er mulighetene for felles administrasjon og oppdatering av store antall servere gjennom verktøyene Satellite og Insights viktige argumenter for RHEL. 

RHEL produkter og 12 mnd lisenspriser på Red Hat:

Varenr. Beskrivelse Pris eks. MVA
RH00001 Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Premium
33,934
RH00002 Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Standard
21,205
RH00003 Red Hat Enterprise Linux Server,
Premium (Physical or Virtual Nodes)
11,021
RH00004 Red Hat Enterprise Linux Server,
Standard (Physical or Virtual Nodes)
6,778
RH00005 Red Hat Enterprise Linux Server
Entry Level, Self-support
2,960

Tilsvarende produkter, med Smart Management i tillegg (Satellite + Insights):

Varenr. Beskrivelse Pris eks. MVA
RH00006 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters
with Smart Management, Premium
44,330
RH00007 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters
with Smart Management, Standard
31,600
RH00008 Red Hat Enterprise Linux Server
with Smart Management,
Premium (Physical or Virtual Nodes)
13,992
RH00009 Red Hat Enterprise Linux Server
with Smart Management,
Standard (Physical or Virtual Nodes)
9,749
RH00010 Red Hat Enterprise Linux Server
Entry Level with Smart Management,
Self-support
5,930

Alle priser er eks MVA. Disse prisene påvirkes av EURO-kursen, og er oppdatert pr: 25.9.2023, med forbehold om mulige feil i prislistene fra Red Hat.

Prisene gjelder for 1 lisens, og er basert på dagens valutakurs. I tillegg kan deres priser påvirkes av abonnementsperioden / evt. coo-terminering og ordre-volumet totalt sett.  Det er i dag ca. 250 forskjellige RHEL produkter og priser. Ovenfor henviser vi til et utvalg av de vanligste produktene, og deres priser. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Red Hat behov, og sjekk av evt. kampanjer eller andre tilbud som kan være relevante for en god pris – se kontaktopplysninger nedenfor.

Lisenstypene til RHEL

Abonnement for datacenter gjelder for en node/server med 1-2 sockets. Man kombinerer evt. flere lisenser/abonnement om man skal dekke en kraftigere server med flere sockets. Ett abonnement gjelder for et ubegrenset antall virtuelle maskiner.

Lisensen for Physical og Virtual Nodes gjelder enten for én fysisk server med 1-2 sockets, eller for to virtuelle maskiner.  Her supplerer man også med flere abonnement for kraftigere løsninger.

Socket er en løsning der man plasserer én CPU i serveren. En server med 1-2 sockets defineres som en server som har støtte for opp til 2 CPU.  Det er antallet sockets som er avgjørende, ikke hvor mange CPU som faktisk er installert.

Supportnivåene

  • Premium support gjelder 24×7; om det oppstår et kritisk problem så er det noen å melde problemet til hele døgnet, og så jobbes det med å løse problemet i alle tre tidssoner rundt verden (Europa, USA, Asia). 
  • Standard support gjelder for mandag til fredag fra 9-17; om det oppstår et kritisk problem som rapporteres til Red Hat, så tar de tak i dette og jobber med problemet i vår tidssone mellom 9 og 17.  
  • Self-Support gir tilgang til testede og sertifisert pakker av RHEL fra Red Hat, men uten noen supportkanal om problemer skulle oppstå.

Ovenfor vises detaljer knyttet til Red Hat sine support nivåer

Slik at supporten handler om hvor raskt noen tar tak i evt. problemer, og hvor mye det jobbes med å løse problemet – dvs. en prioritering av kunder/problemer ut fra hva man velger å betale for.

Kritiske infrastrukturløsninger bør derfor ha Premium support.

Rabatt ved utvidelse

Ved en vanlig bestilling eller fornyelse av RHEL, så betaler man for 12 mnd. Man kan alternativt betale for 3 år eller 5 år, og vil da oppnå ca 10% rabatt pr år.  I tillegg gir også økt volum bedre priser.

Kontakt oss i Kanan for bestilling eller pris på relevante produkter – se kontaktopplysninger nedenfor.

Høst ved Aurdalsfjorden – sett fra Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug