Red Hat Enterprise Linux priser

Hovedproduktet til RedHat er RHEL, eller Red Hat Enterprise Linux, og selskapet har vært basert på dette produktet fra oppstart. En av fordelen til Red Hat er deres lange levetid på RHEL. Standard er levetiden på en versjon 10 år, med mulighet til utvidelse i 3 år med ELS (Extended Lifecycle Support). Sammenlignet med andre Linux konkurrenter, så har de gjerne 5 års levetid på en versjon. Videre er mulighetene for felles administrasjon og oppdatering av store antall servere gjennom verktøyene Satellite og Insights viktige argumenter for RHEL.

Høst ved Aurdalsfjorden – sett fra Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

RHEL produkter og 12 mnd lisenspriser på Red Hat:
Varenr.BeskrivelsePris eks. MVA
RH00001Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Premium
30,727
RH00002Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Standard
19,201
RH00003Red Hat Enterprise Linux Server,
Premium (Physical or Virtual Nodes)
9,980
RH00004Red Hat Enterprise Linux Server,
Standard (Physical or Virtual Nodes)
6,138
RH00005Red Hat Enterprise Linux Server
Entry Level, Self-support
2,680
Tilsvarende produkter, med Smart Management i tillegg (Satellite + Insights):
Varenr.BeskrivelsePris eks. MVA
RH00006Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters
with Smart Management, Premium
40,140
RH00007Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters
with Smart Management, Standard
28,614
RH00008Red Hat Enterprise Linux Server
with Smart Management,
Premium (Physical or Virtual Nodes)
12,669
RH00009Red Hat Enterprise Linux Server
with Smart Management,
Standard (Physical or Virtual Nodes)
8,827
RH00010Red Hat Enterprise Linux Server
Entry Level with Smart Management,
Self-support
5,369

Alle priser er eks MVA. Disse prisene påvirkes av EURO-kursen, og er oppdatert pr: , med forbehold om mulige feil i prislistene fra Red Hat.

Prisene gjelder for 1 lisens, og er basert på dagens valutakurs. I tillegg kan deres priser påvirkes av abonnementsperioden / evt. coo-terminering og ordre-volumet totalt sett.  Det er i dag ca. 250 forskjellige RHEL produkter og priser. Ovenfor henviser vi til et utvalg av de vanligste produktene, og deres priser. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Red Hat behov, og sjekk av evt. kampanjer eller andre tilbud som kan være relevante for en god pris – se kontaktopplysninger nedenfor.

Lisenstypene til RHEL

Abonnement for datacenter gjelder for en node/server med 1-2 sockets. Man kombinerer evt. flere lisenser/abonnement om man skal dekke en kraftigere server med flere sockets. Ett abonnement gjelder for et ubegrenset antall virtuelle maskiner.

Lisensen for Physical og Virtual Nodes gjelder enten for én fysisk server med 1-2 sockets, eller for to virtuelle maskiner.  Her supplerer man også med flere abonnement for kraftigere løsninger.

Socket er en løsning der man plasserer én CPU i serveren. En server med 1-2 sockets defineres som en server som har støtte for opp til 2 CPU.  Det er antallet sockets som er avgjørende, ikke hvor mange CPU som faktisk er installert.

Supportnivåene
  • Premium support gjelder 24×7; om det oppstår et kritisk problem så jobbes det med problemet i alle tre tidssoner rundt verden (Europa, USA, Asia). 
  • Standard support gjelder for mandag til fredag fra 9-17; om det oppstår et kritisk problem som rapporteres til Red Hat, så tar de tak i dette og jobber med problemet i vår tidssone mellom 9 og 17.  
  • Self-Support gir tilgang til testede og sertifisert pakker av RHEL fra Red Hat, men uten noen supportkanal om problemer skulle oppstå.
Ovenfor vises detaljer knyttet til Red Hat sine support nivåer
Rabatt ved utvidelse

Ved en vanlig bestilling eller fornyelse av RHEL, så betaler man for 12 mnd. Man kan alternativt betale for 3 år eller 5 år, og vil da oppnå ca 10% rabatt pr år.  I tillegg gir også økt volum bedre priser.

Kontakt oss i Kanan for bestilling eller pris på andre relevante produkter – se kontaktopplysninger nedenfor.