Adobe VIP avtale; prisnivåer, rabatt, periodisering

Adobe VIP avtale er noe man inngår som et “evigvarende” avtaleverk / rammeverk, som så gjør det mulig å leie Adobe produktene (abonnementer) – som Creative Cloud, Acrobat, Photoshop, InDesign, XD, Rush osv. for ett år av gangen.  

Avvikende første periode
Når man inngår en ny avtale, så er den første perioden normalt 12 måneder, men kan avvike og være mellom 12 og 36/48 måneder. Dette gir mulighet for å sette årsdag på avtalen på en bestemt tid av året – f.eks ved skolestart, etter en prosjektperiode, før budsjettstart, i forbindelse med nytt år – eller andre tidspunkt som passer den enkelte virksomhet bra.  Etter denne første avvikende perioden, så fornyer man lisenser for 12 mnd av gangen, slik at årsdag/fornyelsestidspunkt fremover er på samme tid av året hvert år.  

Fornyelsesperioden er fra 30 dager før årsdag, til 30 dager etter årsdag.  (Man bør fornye minst 4-5 dager før fornyelsesvinduet lukker, for å unngå avbrudd i abonnementet, og oppdatering av lokale servere og installasjoner.)  Primær-administrator for avtalen, varsles ca 1,5 mnd før årsdag, om at avtalen er i ferd med å løpe ut.  Normalt fornyer man lisensene i måneden før årsdag.  Idet man passerer årsdag, og fortsatt ikke har fornyet alle abonnementene, så begynner Adobe å varsle sluttbrukerne om at abonnementene er i ferd med å løpe ut / slutte å fungere, så da blir det gjerne litt ekstra mas om fornyelse fra alle kanter.  Abonnementene slutter å fungere 1 mnd etter årsdag.  Uansett om man fornyer tidlig eller sent, så fornyes det frem til neste årsdag, og man betaler for 12 mnd.

Prisnivåer/Rabatter
Det er flere prisnivåer på VIP-avtalene.  De vanlige prisnivåene er

  • Nivå 1 – for 1-9 abonnement
  • Nivå 2 – for 10-49 abonnement
  • Nivå 3 – for 50-99 abonnement
  • Nivå 4 – for 100+

Mellom hvert nivå er det normalt ca 5% rabatt – men rabattene varierer noe avhengig av om det er “Teams” eller “Enterprise” abonnement. (Enterprise  støtter bl.a. SSO, og økt sikkerhet).  For å oppnå de forskjellige pris-/rabattnivåene, så kan man enten gjøre et innkjøp stort nok til å kvalifisere direkte til nivået.  Alternativt, så teller Adobe opp antall abonnement på avtalen 1 mnd før årsdagen, og dette bestemmer prisnivået på fornyelsen og for avtalen frem til neste årsdag.  (Noen aktuelle priser.)

Utsikt fra festningen (Bjørnehi) og ned til Kanan og Melodden. Foto: Odd Gunnar Haug

3 års commit, og ekstra rabatt
Dette punktet gjelder for private bedrifter (Corp) og offentlige virksomheter (Gov), men ikke for skole (EDU).  Ved uttak av 10 eller flere lisenser, eller etter årsdag hvor man har tatt ut minst 10 abonnement, så oppgraderes man til Nivå 2, og da får man også mulighet til å i tillegg inngå en 3 års commit (3YC) – dvs. bekrefte ovenfor Adobe at man minst vil videreføre det aktuelle total-volumet på avtalen i 3 år fremover, og dette gjør at man løftes til prisnivå 12-14, som gir ytterligere ca 10-12% rabatt for enterprise lisensene, eller ca 5-7% rabatt for teams lisensene.

  • Nivå 12 – for 10-49 abonnement med 3YC
  • Nivå 13 – for 50-99 abonnement med 3YC 
  • Nivå 14 – for 100+ 

Man kan inngå 3 års commit når man vil i løpet av avtaleperioden, etter at man har kommet til prisnivå 2.  Gjør man det fra avtalestart, så gjelder Commiten/rabattnivået for de neste 2 fornyelsene, og ut det tredje året (Frem til 1 mnd før årsdag).  Velger man å inngå 3YC senere i løpet av året, så gjelder det fortsatt for de neste 2 fornyelsen, og ut det tredje året – slik at da vil den totale commit perioden kunne kuttes ned mot 2 år – om man venter med commit til like før fornyelsesperioden starter.  3YC volumet settes ut fra det totale antall abonnement som er tegnet på avtalen i det man bekrefter commiten.  (Altså ikke antall aktive abonnement, men antallet kjøpte abonnement.  Gjør man det i år 2, så er det antallet fornyet etter år 1 + antallet kjøpt til i år 2, frem til man bekrefter 3YC.)  Etter 3YC perioden, så kan man fornye dette for nye 3 år, og da settes nytt “commit-volum” ut fra antallet lisenser på avtalen det siste/tredje året. 

Konsern med flere avtaler
Har man en virksomhet med flere datterselskaper med egne VIP-avtaler, så er det mulig å koble avtalene sammen, og oppnå felles rabatt ut fra det totale volumet.  Dette er hensiktsmessig der man styrer innkjøpene lokalt, og det er flere forskjellige selskaper involvert. 

Større volum / mer rabatt
Det finnes også prisnivåer for volumer utover 100 med 3YC. (Corp, Gov og Edu)  Ta kontakt om dette er en aktuell problemstilling, for å få aktuelle spesialpriser for deres virksomhet.