Adobe skole lisenser – K12 Site

Adobe har flere gunstig volumlisenser for videregående skoler – bl.a. K-12 Creative Cloud for enterprise Named User lisens, eller K-12 Site Device License (25 License Plus) begge via VIP-EDU-programmet til Adobe. Her er det lisensalternativer som passer ved behov for 1, 25, 100, 300 eller 2500 lisenser. K-12 er for videregående skoler som trenger kreative produkter fra Adobe/Creative Cloud dette betyr betydelig rabatterte priser i forhold til de “vanlige” Creative Cloud prisene. 

For å forklare sammenhengene går vi igjennom VIP-avtalen og lisensformene Navngitte lisenser (Named) og Maskinlisenser (Device), med fokus på å fortelle hva man får og hva man ikke får. (Se her for innholdet i Creative Cloud.)

VIP-avtale

VIP-programmet til Adobe gjelder leie av Creative Cloud og/eller Acrobat. Avtalen er en evigvarende avtale, mens produktene leies til en skole enten for ett og ett år av gangen, eller man kan ved etablering av ny avtale forhåndsbetale for en førsteperiode på helt opp til 48 måneder.  (Aktuelt for å få satt en årsdag for fornyelsene på et ønsket tidspunkt hvert år fremover.)

Navngitte lisenser (Named User lisenser)

Skoler med en VIP-avtale kan velge å kjøpe enten Named eller Device lisenser. De mest omfattende lisensene er Named. De tilsvarer det private bedrifter og offentlige virksomheter benytter i kommersiell sammenheng. Her har man tilgang til alle produktene i Creative Cloud og tilleggstjenestene. Eksempler på tilleggstjenester er lagring i skyen, behance, support, type kit, osv. Det viktigste er for mange konsollet med oversikt over alle lisenser, og løsningen der man tilordner en lisens til en bruker (elev eller lærer) gjennom deres epostadresse. Brukeren får en invitasjon til Creative Cloud, bekrefter tilgangen, og får så instrukser på hvordan man installerer Creative Cloud-portalen og -produktene. Når en elev slutter, krysser man bare ut eleven, og installasjonen går over til en trial som slutter å virke etter en måned. Eleven har da mulighet til å kjøpe et privat abonnement, eller få tilgang via ny arbeidsgiver. Alternativt kan IT-administrator velge å lage pakker av Creative Cloud, og rulle dette ut med SCCM eller lignende verktøy.

En bruker kan installere produktene på opp til to devicer og bruke disse samtidig. Om en bruker installerer produktene på mer enn to devicer, må man logge ut av en av de eksisterende devicene for å kunne logge inn på en ny. Med Named kan en lærer med andre ord både ha produktene på én maskin på skolen, og i tillegg installere produktet med samme lisens på privat hjemmemaskin.  I forhold til  maskiner eid av eleven, er det fra februar 2016 også blitt tillatt å dekke opp disse med K-12 devicelisenser.

Shared Device lisenser

Device er noe rimeligere enn Named, men så gjelder én lisens kun for én device.  Og fra februar 2019 så er Device lisens erstattet med Shared Device lisens. Lisensen dekker alle de 20 kreative produktene, som f.eks Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, osv. og ved hjelp av Adobe-ID, så dekker lisensen også tjenester som Behance, lagring i skyen, support, type kit osv.  Denne lisensformen egner seg best for fellesmaskiner som på Lab og andre steder der flere elever deler en maskin.  Her er et dokument som beskriver litt hvordan man håndterer overgangen fra Device til Shared Device.

K-12 Site Device – 100 / 25 License Plus

K12 Site Device er den perfekte pakken til videregående skoler, og er priset i forhold til kjøp av minimum 25 devicelisenser. Dette er altså devicelisenser og ikke navngitte lisenser. Den inneholder med andre ord ikke de personlige tjenestene, men den er svært fordelaktig priset. Denne lisensformen gjelder kun fra man er 13 år og opp til og med videregående skole, og ikke for høyskoler, universitet, forskning eller non profit. Denne lisensen gjelder kun for én skole, så selv om man handler lisene via en felles avtale må man minimum ha 25 lisenser til hver skole som har tilgang til disse lisensene.

Om man f.eks trenger 140 lisenser, og kjøper 150 stk, så har man 10 lisenser i buffer i forhold til økt behov. Om man senere trenger ytterligere lisenser utover 150 må man enten kjøpe vanlige VIP lisenser til vanlig enhetspris eller utvide med minst 25 K-12 Site-lisenser til den aktuelle skolen. Det er derfor lurt å starte med noen flere lisenser utover det antallet man faktisk trenger.
Prismessig koster 25 K-12 Site tilsvarende 3-5 vanlige devicelisenser.

K-12 Site Named – 2500 / 300 Licenser Pluss

K12 Site Named for enten en enkelt skole med minimum 300 lisenser, eller for en skoleeier/distrikt (F.eks. kommune eller fylkeskommune) der minste antall lisenser som kjøpes er 2500.  Dette er den perfekte pakken til alle videregående skoler i fylket.  Dette er altså lisenser for navngitt bruker/eMail med alle fordeler som følger av dette. Den inneholder alle enkeltproduktene, samt tjenestene i nettet – med unntak av profil på Behance, og at lagringsområdet i skyen er redusert fra 100 til 2 GB. Prisen er redusert til ca 1/5 av prisen på device lisensene. Denne lisensformen gjelder kun fra man er 13 år og opp til og med videregående skole, og ikke for høyskoler, universitet, forskning eller non profit. Denne lisensen gjelder enten for én skole, eller som en lisenspool for alle skolene som hører inn under “eier”.

Det er nå billigere for 300 Named user lisenser, enn for 60 device lisenser, og således vil de fleste skoler være tjent med å gå over til de nye Named User lisensene.

Relevante sider med EDU innhold

Priser

Ta kontakt med oss via linken nedenfor, for aktuelle priser på skolelisensene!

Kanan gull.. Foto: Odd Gunnar Haug