Adobe InDesign Server

Adobe InDesign Server har tidligere vært tilgjengelig via et eget server-lisensieringsprogram fra Adobe som het FLP, frem til og med 2019 versjonen. Fra 2020 så er lisensmodellen erstattet av abonnement via VIP-programmet til Adobe. Dette er tilgjengelig på tilsvarende måte som Acrobat og Creative Cloud – og de andre abonnementene fra selskapet.  

Med dette skiftet, så har også produktet skiftet fra å være serienummer basert til å være abonnementsbasert, der det er ePost som styrer koblingen mellom installert programvare og lisensen/abonnementet.

Det er følgende hovedversjoner av InDesign Server:

 • Premium license
  For bruk med automatiserte publiseringsløsninger gjort tilgjengelig for kunder eller brukere andre enn lisensinnehaverens ansatte via internett i tillegg til rettigheter til å bruke løsningen på et intranett. Det er ingen begrensning på antall brukere for denne lisensen. Partnere eller sluttbrukere har lov til å bruke Premium-lisensmodellen i hostede eller SaaS-baserte løsninger, men InDesign Server må da være en integrert komponent i en større løsning, ikke som en frittstående tjeneste.
 • Limited license
  For bruk med automatiserte løsninger som kun gjøres tilgjengelige i selskaps interne nettverk (intranett), begrenset til ansatte hos lisensinnehaveren.
 • Development license
  For testing eller igangkjøring av InDesign Server-løsninger, ikke for produksjonsbruk. Leverer samme produkt som utvikler lisensen men uten vannmerke
 • Developer license
  Utviklerlisens som vil generere et vannmerke på alle sidene. Slipp og feilsøk versjoner av InDesign Server-programvare for utviklere, som gjør det mulig for dem å evaluere programvaren, prototypen og bygge løsningen.
 • Trial
  90-dagers prøveversjon av InDesign Server. Kan konverteres til produksjon når lisens er kjøpt

For mer informasjon om løsningene: https://www.adobe.com/no/products/indesignserver/buying-guide-displayTab3.html

Vurderer dere InDesign server, så ta kontakt med oss nedenfor.