Adobe FRL – Uten internett tilgang

Adobe FRL lisenser – Feature Restricted Licensing.

Selskaper som har GOV lisenser (offentlige virksomheter) hos Adobe, har fra sommeren 2019 fått en ny lisens mulighet, ved at det er blitt mulig å kjøpe VIP-Gov lisenser, av typen FRL. (Feature Restricted Licensing). Disse lisensene erstatter “Creative Cloud desktop apps” som fases ut av CLP-Gov prislistene med virkning fra 31.08.2020, og produktet er EOL (End-of-Life) fra 05.10.2020. (Overgangsordning for kunder med aktiv CLP-avtale frem til 12.01.2021). 

FRL er lisenser som man kan benytte uten at man har tilgang til internett, eller bare delvis tilgang til nettet i korte perioder. Denne løsningen har vært etterspurt fra alt fra politi og forsvar, til andre virksomheter som ikke har mulighet til hele tiden å verifisere lisensen via internett. Det kan være forskere som er ute på oppdrag i lange perioder uten kommunikasjon med omverden, eller brukere som av sikkerhetsmessige årsaker eller i forhold til dataene som skal prosesseres, ikke ønsker å være eksponert mot internett. Noen kunder har også så strenge regler i sin brannmur at vanlig lisensiering ikke er mulig.

Fra tidligere har man hatt en tilsvarende mulighet knyttet til full pakke med Creative Cloud desktop apps, men nytt fra 2019 er at man nå kan etablere en slik frittstående løsning for Creative Cloud all apps, eller kun enkle applikasjoner, som Acrobat Pro, Acrobat Standard, Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Adobe Premiere Pro, After Effects, Animate / Flash Pro, Adobe Audition eller InCopy. Skal du ha mer enn 2 av hovedproduktene, så lønner det seg med all apps. I tillegg er det en tilsvarende stor pakke med Substance Apps. Denne nye FRL løsningen baseres på Enterprise versjonen av lisensene – og ikke teams. Prisen er tilnærmet den samme for FRL som for tilsvarende “vanlig lisens”.

Det er to versjoner av FRL – en Online versjon for de som kan koble seg til internett ved installasjonen for så senere å være isolert i lange perioder, og en Offline versjon for maskiner som er helt isolert fra internett, og som må installeres via pakker og koder.

Er FRL lisenser en mulighet som er interessant for dere, noe dere ønsker å se nærmere på, så ta kontakt og vi har produktark som beskriver denne funksjonaliteten i mer detalj for dere / gir dere et overblikk over hvordan dette fungerer. Vi hjelper dere med å anskaffe aktuelle lisenser til en god pris. Sjekk kontaktopplysninger nedenfor.

Norges mest kjente stedsnavn – Skrukkefyllhaugen i Vassfaret (Navnet kommer av at fiskevannet var så godt, så her kunne man raskt fylle “skrukka” med fisk.) – fra nabolaget til Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug