Adobe Connect

Adobe Connect (Video løsningen) med lokal support

Adobe Connect er en velutviklet web-konferanseplattform for nettmøter, eLæring, og webinarer. Løsningen benyttes også til virksomhetskritiske web-konferanseløsninger ende-til-ende enten på bedriftens egne servere eller driftet eksternt.  Store organisasjoner som det amerikanske forsvaret forbedrer sin produktivitet ved hjelp av Connect, og løsningen er basert på end-til-ende kryptering av trafikken. Vi tilbyr løsningen med nordiske supportressurser som hjelper dere i gang, og som også kan bistå møteleder om dere har utfordringer med gjennomføringen av et møte.

Løsningen benyttes også mye til digitale møter på tvers av landegrenser. Samt at verktøyet ofte er basis i flere produsenters sertifiserings- eller opplæringsprogrammer for partnere og kunder. I Norge er det særlig ved høyskoler og universitet at Adobe Connect har stor utbredelse, og dette skyldes bl.a. gode løsninger for kommunikasjon med elever fordelt rundt hele verden, hvor avstandene er store og linjekvalitet og forsinkelse kan variere mye. Men også hos bedrifter som har opplæring/informasjonsutveksling med mange mottakere (typisk hos teknologibedrifter), eller hos bedrifter som gjennomfører investormøter så er Adobe Connect en foretrukket platform.

Adobe Connect er noe mer enn mange av de andre videoløsningene som tilbys. (Skype for business, Meetings, Facetime, Cisco video løsninger osv.) Mens andre løsninger ofte er en en-til-en i forhold til personer eller verktøy man har tilgang til, eller fokuserer kun på deling av lyd og bilde, så vil man med Adobe Connect inviteres inn i ett felles møterom, der man har tilgang til alle de relevante verktøyene sine for dette aktuelle møtet. Man kan ha en powerpoint presentasjon man skal gå igjennom, og samtidig ha tilgang til andre relevante dokumenter som f.eks en Acrobat .PDF , en årsrapport, eller flere slike dokumenter med relevant informasjon som deltakerne kan laste ned om de har behov for disse, samtidig som møtet og presentasjonen gjennomføres. Det er en møteleder/presentatør – som har styring på skjermen, men han kan om ønskelig dele denne tilgangen med andre deltakere i møtet, slik at andre kan ta over hovedrollen i en periode. Man kan både se presentasjonen og deltakere samtidig. Man kan ha en Chat mellom deltakerne og den som presenterer, chat 1:1 eller internt i en liten gruppe, eller chat med alle deltakere i møtet. Slik at på samme måte som i et fysisk møte, så vil det kunne være parallell dialog i forskjellige kanaler – via det samme rommet. Man kan også dele opp et større møte, i mindre gruppemøter. 

Adobe Connect baserer seg på HTML5, som gjør at man vil slippe å laste ned programvare for å delta i møtet. Møteeier sender ut en personlig invitasjon til møtet, og deltakerne kobler seg på via denne personlige linken, og logger seg enkelt inn i det aktuelle møtet. Deltaker styrer selv, om man vil dele mikrofon og kamera – og den som leder møtet har mulighet for å mute alle andre, om det er behov for dette. Et supert verktøy for dagens digitale møter og spesielt der det er snakk om mange deltakere.

Det er også løsning for å ta opp møter, lagre møter slik at andre kan spille av møtene etter behov – og det finnes modul for påmelding til møter (F.eks. om man kjører kurs/webinarer). Så Adobe Connect er et kraftfullt verktøy som brukes i mange forskjellige sammenhenger. Mye brukt innenfor høyere utdanning og opplæring. Man kan bruke det til eksamen, med sensorer på forskjellige plasser, og en og en elev som tas inn til eksamen, får en oppgave, går igjennom løsningen, og sensorene diskuterer karakter, som eleven deretter får vite. Skatt bruker løsningen i forhold til opplæring, og i dialogen med skattebetalerne/selvangivelsen. Løsningen brukes i forhold til helse, og dialog mellom lege og pasienter. Og bank/finans næringen bruker løsningen i forhold til kurs/opplæring eller i dialog rundt lån og annen rådgivning. IT selskapene bruker løsningen i forhold til kurs/sertifiseringer og oppdatering av selgere/partner-apparatet internasjonalt. Bare for å nevne noen eksempler på bruk. 

Demo av ny Adobe Connect versjon – HTML5 basert: http://blogs.adobe.com/adobeconnect/2018/06/the-future-is-nearly-here.html

Vil dere vite mer, eller ønsker pris / tilbud på Adobe Connect, så kontakt norsk forhandler Kanan – se kontaktopplysninger nedenfor.

Klar for Connection – på fisketur i Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug
Aktuell pris for Adobe Connect 9 

Small EDU Webinar pack: 11.200,-  eks. MVA  
+2 800,- pr Host lisens med opptil 100 deltagere – pr.«Host/moderator»*
* Tillegg på minimum 5 hoster mellom årsdagene/fornyelsene.

Small BIZ Webinar pack: 14.500,-  eks. MVA 
+5 600,- for ekstra lisens med opptil 100 deltagere – pr.«Host/moderator»*
* Tillegg på minimum 5 hoster mellom årsdagene/fornyelsene.

Begge pakker inkluderer:
– 1 års full hosting fee
– 1 host         (Teacher host license)
– Unlimited meeting traffic
– 5 GB storage
– Login with your logo
– Up to 100 participants in a meeting
– Camera and VoIP
– Import user data from Excel file
– Free log-in or log-in with username and password
– Unlimited meeting Recordings
– Screen Sharing
– PowerPoint upload (with whiteboard overlay)
– Flash video / animations upload (option for whiteboard overlay)
– Survey Tool
– Whiteboard
– Chat function
– File-share
– Include Adobe Basic phone Support and Maintenance 24-7
– Include Support from ZaqSolutions in business hours
– Hosted by Adobe Systems Inc. with world-wide access.

Test versjon av Adobe Connect. 

I forbindelse med Covid-19, så tilbyr Adobe en 3 måneders trial med Adobe Connect med opp til 25 deltakere.  Free 90-day Access 

Opplæring

I tillegg kan det kjøpes et ½ dags kurs: 6.300,- + transportkostnad.  (Gjennomgang av Admin modul, + Bruk av Adobe Connect.)
Både Admin kurs og bruker kurs kan også kjøres on-line  (1-til-1)

Alle priser er eks. MVA.