Adobe CC for teams (CCT) vs CC for enterprise (CCE)

Adobe Creative Cloud for teams (CCT) vs
Adobe Creative Cloud for enterprise (CCE).

Adobe skiftet fra tradisjonelle eie lisenser av Creative Suite til Creative Cloud for teams i 2012/2013. Siden er det kommet til en rekke ekstra produkter og i 2016 begynte Adobe å tilby to varianter av Creative Cloud – teams og enterprise lisenser – begge via de samme VIP-avtalene.

Hva er forskjellen i funksjonalitet?
  • SSO – Enterprise versjonen (CCE) har støtte for SSO (Single Sign On), gjennom Federated-ID, mens teams versjonen baseres kun på en privat Adobe-ID (Eller fra 2021, oppgraderes denne til Business-ID). Aktuelle ID´ r: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/identity.html
  • Flere administrasjonsmuligheter – ved at man kan gi forskjellige administratorer ulike rettigheter.
  • Økt sikkerhet – om noen slutter eller blir sagt opp, så gir SSO tilgangen i CCE økt sikkerhet for bedriften, ved at den ansatte kan fratas tilgangen til data i skyen. Med teams lisens, så vil den ansatte kunne fortsette å bruke gammel Adobe-ID, så lenge bruker ikke må endre sitt passord. (Forutsatt at Adobe-ID er koblet mot dedriftens eMail-domene, og at man ikke bruker privat eMail.)

For mer detaljer, sjekk dokumentene nedenfor:

Hva er prisforskjellen?

Enterprise versjonen (CCE) koster litt forenklet sagt, ca 25% mer enn Teams versjonen (CCT), men forskjellen kan variere noe i forhold til lite eller høyt lisens-volum. Forskjellen er også mindre i det man passerer 100 lisenser, da man her får ekstra rabatter på Enterprise lisensene men ikke på teams, og i noen sammenhenger kan man få Enterprise til samme pris som Teams. Forskjellen kan reduseres ved å inngå 3 års commit, og andre taktiske valg. Kontakt oss for relevante priser i forhold til deres lisensbehov!