KANANs personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Kanan er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.
 
Innledning
KANAN søker å nå ut til alle bedrifter i Norge.  Fortrinnsvis skjer dette igjennom kontakter vi har løpende kontakt med i vårt forhandler/kunde forhold, eller kundekontakter vi finner at potensielle nye kunder har publisert på web, eller der den ansatte har registrert at han har relevant funksjon på Linkedin, eller andre kilder, eller som vi får kontakt med ved å henvende oss til selskapets sentralbord.  
 
Enhver kontakt som ikke ønsker henvendelse fra KANAN, vil umiddelbart bli fjernet fra vår oppfølging.
 
Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til lisens@kanan.no  eller brev til:
Kanan AS
Bj, Bjørnsons vei 58
1412 Sofiemyr
 
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.
 
Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv, og vi vil søke å imøtekomme dette umiddelbart.