Nyhetsbrev

Vi skal være best på kommunikasjon, og filtrere informasjonsflyten slik at vi kan veilede våre kunder frem til de beste løsningene. Vi ønsker ikke å videreformidler alt eller ingen informasjon fra produsentene direkte til våre kunder.  Utfordringen med dette er informasjonsmengden, og at det blir svært krevende å få overblikk over den faktiske situasjonen. 

Vi skal følge produsentene våre tett, og informerer våre kunder om essensen i de endringene som produsentene foretar seg. Vi planlegger å sende ut informasjonen på nyehtsbrev hvert kvartal.

Mulighet for en god rast og utveksling av informasjon ved Nevlingen. Her det ofte noen bobiler som camper i Vassfaret. Foto: Odd Gunnar Haug

Vil du melde deg av eller på nyhetsbrevet fra oss – så send en melding med “Nyhetsbrev” i emnefeltet, og hva du ønsker til info<@>kanan.no

Har du blitt anbefalt Kanan fra en av våre eksisterende kunder, så nevn kunden som tipser – og de vil få en positiv overraskelse neste gang de handler hos oss!