Norsk Dialog

Vi i Kanan erfarer at kunder sliter med at produsenter og forhandlere flytter sine support/kundesenter/ressurser fra de nordiske landene til Øst-Europa, Spania, Irland eller India. Fellesnevneren i forhold til disse endringene er et ønske om automasjon, forenkling, og lavere kostnader. Det vi erfaringsmessig ser at blir resultatet er krevende kommunikasjon, høyere feilrate, krediteringer og uteglemte fornyelser, uten at dette fører til lavere pris for kunden. Kundene opplever flere feil, misforståelser, mindre kompetanse i forhandlerdialogen, manglende dialog, og totalt fravær av proaktivitet, kreativitet og forslag til nye løsninger. 

Med erfaringene over kan kundene like gjerne handle direkte med produsent via web. Utfordringen er at dette ikke er enkelt.  En produsent som Adobe har over 200 000 varenummer og priser i prislistene sine, og det er komplisert å finne rett varelinje og pris. Videre resulterer hyppige kampanjer i at det ofte er mer enn ett svar på hver problemstilling. Det kreves med andre ord kompetanse for å velge den rette løsningen. De største aktørene har investert mye tid og ressurser i å opprette eShop løsninger, og forenkle prislistene fra produsent. Erfaringsmessig ser vi at dette ikke fungerer, og de fleste av kundene velger bort disse løsningene og støtter seg på rådgiverne.  

Klar for en rast i Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Kanan vil søke å løse kundenes utfordringer gjennom dialog med mål om å forenkle innkjøpsprosessen. Vi vil fokusere på å dele informasjon om produsentene med våre kunder via web og nyhetsbrev. Vi vil hjelpe dere med å optimalisere løsningen på lisensieringen/abonnementene. Vi vil analysere hva dere vil være tjent med å gjøre, fremfor rene «fornyelser». Vi er her for deg. Velg Kanan som din prefererte forhandler i dag!