Lønnsom investering etter 3-12 måneder

 

– Lønnsom investering etter 3-12 måneder, sier Odd Gunnar Haug i KANAN (T.H.), Her sammen med automatiseringsekspert Ole Kristian Haug (T.V), og Red Hat ansvarlig Ole Kristian Nordseth (Midten). Foto: TUM Studio

Artikkel produsert av TUM Studio.

– Nå kan repetitive nettverks- og serveroppgaver automatiseres helt vekk.
– Har du frigjort tid i IT avdeling til strategisk fokus og ny verdiskapning?
– Verktøyet de fleste bør ha som grunnmur i sin infrastruktur
– Her er det mange som sitter på urealiserte gevinster.

Mange IT-avdelinger bruker alt for mye tid på enkle, men repetitive oppgaver. I dag kan alt fra konfigurasjon av systemer til vedlikehold og oppdateringer enkelt automatiseres. Å gjøre dette som manuelle oppgaver er både unødvendig dyrt og kan hindre IT-avdelingen i å fokusere på mer verdiskapende og strategiske oppgaver.

 

– Ved å eliminere manuelle inngrep og redusere menneskelige feil, kan bedriften redusere arbeidskostnader og øke effektiviteten, sier automatiseringsekspert og styrerepresentant i KANAN, Ole Kristian Haug. Foto: TUM Studio

– Hvis IT-avdelingen din bruker tid på å gjøre de samme kjedelige og repeterende oppgavene om og om igjen, så vil dere oppnå betydelige fordeler av å ta i bruk Ansible.

Det sier tidligere IKT og driftsansvarlig sentralt i Orkla-konsernet, nå daglig leder i Kanan; Odd Gunnar Haug, som er lisensekspert og forhandler av software fra blant annet Red Hat.

Odd Gunnar forteller at uavhengig av om bedriften bruker Windows eller Linux, gir Ansible en helhetlig og skalerbar løsning for automatisering enten på Windows eller på Linux måten.

– Ansible støtter både Windows og Linux, og gir virksomheter muligheten til å automatisere en rekke oppgaver. Uansett om det dreier seg om serverkonfigurasjon, nettverksadministrasjon eller implementering av nye systemer, er Ansible en kraftig verktøykasse for automatisering.

 

Grunnmuren i virksomhetens infrastruktur

Ansible er den ledende plattformen for automatisering av serverprosesser, som både sparer IT-avdelingen for tid og ressurser, og reduserer mulighetene til å gjøre feil ved repeterende oppgaver. Derfor er det den åpenbare løsningen for de som ønsker en smidigere og mer effektiv IT-avdeling.

 

– Dette er et verktøy alle bør ha som en del av grunnmuren i sin infrastruktur, sier Red Hat ansvarlig Ole Kristian Nordseth i TD SYNNEX. Foto: TUM Studio

– Dette er et verktøy alle bør ha som en del av grunnmuren i sin infrastruktur, for å automatisere konfigurasjon av nettverksenheter, servere, lagringssystemer, stasjonære datamaskiner og andre nettverkstilkoblede enheter som IoT-enheter, slår Red Hat ansvarlig i TD SYNNEX, Ole Kristian Nordseth fast.

En av de viktigste fordelene ved å automatisere slike repetitive oppgaver er kostnadsbesparelser.

– Ved å eliminere manuelle inngrep og redusere menneskelige feil, kan bedriften redusere arbeidskostnader og øke effektiviteten. IT-avdelingen kan optimalisere ressursbruken og redusere driftsutgiftene, poengterer automatiseringsekspert og styrerepresentant i Kanan, Ole Kristian Haug.

 
Ved å ta i bruk Ansible vil du også øke sikkerheten internt i virksomheten.

– Manuell håndtering av konfigurasjoner og systemoppdateringer innebærer alltid en viss risiko for menneskelige feil. Dette kan igjen føre til sårbarheter i systemet og potensielle sikkerhetsbrudd. Ved å automatisere disse oppgavene oppnår du en nøyaktig og pålitelig utførelse hver gang, og med det øker du også sikkerheten, sier Odd Gunnar.

 

Den tredje store fordelen ved automatisering av repetitive oppgaver er frigjøring av verdifull tid for IT-avdelingen.

– Når IT-avdelingen tar Ansible i bruk, får de i større grad tid til å fokusere på innovasjon, optimalisering av systemer og utforsking av nye teknologier som kan hjelpe bedriften til å øke produktiviteten. Det bidrar til bedre kvalitet på arbeidet som utføres og gir mulighet for å ruste seg bedre for fremtidige behov, poengterer også Odd Gunnar.

 

Ansible – 10 på topp problemstillinger>>

 

Lønnsom investering etter 3-12 måneder

Produktet gir altså bedrifter muligheten til å transformere sin IT-drift og oppnå betydelige kostnadsbesparelser, bedre sikkerheten og frigjøre ressurser for mer verdiskapende arbeid, noe flere store bedrifter innen finanssektoren og ledende offentlige virksomheter allerede har gjort med suksess.

 

– Mange vil oppnå betydelige fordeler av å ta i bruk Ansible fra Red Hat, sier Odd Gunnar Haug. Foto: TUM Studio

– Dette inkluderer noen av de største virksomhetene i Norge, som har sett store positive effekter av automatiseringen og oppnådd betydelige resultater. Ved å oppdatere hundrevis av servere og andre enheter på rekordtid og oppnå en positiv avkastning på investeringen, har disse bedriftene plassert seg i forkant av den teknologiske utviklingen.

Odd Gunnar forteller også at det er en del som må gjøres manuelt i begynnelsen for å sette opp tjenesten, men etter hvert som automatiseringen kommer på plass kan man spare tid tilsvarende mange årsverk som da heller kan benyttes til mer strategiske aktiviteter.

– Det minste antallet lisenser som tilbys er 100. Dersom alle 100 servere er like, blir investeringen raskt lønnsom, gjerne allerede etter 3 til 6 måneder. Dersom det er flere ulike servere som krever mer manuelt arbeid i starten, tar det ofte opp til et år før det er lønnsomt, sier han.

Løsningen er ikke bare avgrenset til nettverket internt i bedriften, men kan også innbefatte eksterne skyleverandørerer som Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) eller Google Cloud.

– Ironisk nok, så er det en del IT-arkitekter og IT-administrator som bruker den enklere gratisversjonen av Ansible i småskala uten at ledelsen eller økonomiansvarlig er klar over det, sier Nordseth.

– Her er det mange som sitter på urealiserte gevinster ved at disse enkelt kan skalere opp løsningen til å dekke hele bedriftens strategiske behov slik de store virksomhetene alt har gjort, og dermed få full effekt av hele dette kraftfulle verktøyet, avslutter Odd Gunnar.

 

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Ansible i din bedrift: