Lei av autofornyelse av Adobe?

Microsoft førte ann, og Adobe følger etter – men det behøver ikke å være slik.

Autofornyelse – en uting for kundene?

De store software produsentene har funnet ut, at om de skrur på “auto-renewal” som den vanlige løsningen i forhold til fornyelse av kundenes programvare-abonnement, så vil de øke fornyelsesandelen sin… Og store kundegrupper blir nå automatisk overført til disse løsningene – uten at man som kunde er blitt spurt om dette er greit.

Missfornøyde kunder er en direkte bieffekt av denne nye praksisen, som det er litt vanskeligere å måle over tid.

Dette med autofornyelse er en del av de nye portalene til Adobe, men det finnes heldigvis muligheter til å ha de siste og beste produktene fra Adobe uten at man automatisk må fornyes hvert år, og hvor dette dukker opp som en “overraskelse” for kunden.

Vi kan bistå med dette, og vi vet hvordan man kan opprettholde tradisjonell dialog mellom forhandler og kunde – og sørge for at riktig volum blir avpasset før abonnementene blir fornyet. Slik at både kunde og forhandler er fornøyd, og produsenten får betalt for de lisensene kunden faktisk trenger.

For flere detaljer om dette, kontakt oss via mail nedenfor, så finner vi i KANAN& frem til den beste lønsning for dere.

KANAN& gjengen på toppen av Reinebringen i Lofoten i 2022