Gasellebedrift 2022 – KANAN

Dagens Næringsliv (DN) kårer hvert år nye Gasellebedrifter, og i 2022 har KANAN blitt utkåret som Gasellebedrift – det er stas.

Gasellebedriftene utgjør 2% av Norges bedrifter


Gasellebedriftene utgjør topp 2%, av alle Norges bedrifter (med ansatte). Dette er de bedriftene som oppfyller minstekravet til gasselle, dvs. bedrifter med positiv økonomi og de bedriftene med mest vekst de siste 4 årene.

DN fokuserer på disse bedriften ut fra vekst i økonomien og at det er her det skapes nye arbeidsplasser. (Noen fortalte oss at 50% av alle nye jobber skapes av Gasellene.) Som kunde er disse bedriftene viktig ut fra at de leverer de beste løsningene, eller at de er viktige problemløsere, slik at det er all grunn til å ta kontakt for å «henge seg på» og ta del i denne positive utviklingen.

Målt i forhold til vekst, er KANAN #7 i Nordre-Follo. Nasjonalt er vi #17 blant teknologi bedriftene og #641 totalt – av hele 3795 Gaseller – som igjen utgjør toppen av isfjellet: https://www.dn.no/gaselle/920572588

For å nå opp, må man de siste 4 årene ha

  • Omsetning over én million kroner det første året
  • Minst doblet omsetningen
  • Levert godkjente regnskaper
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Omsetningsvekst hvert år


Dette handler derfor om vekst kombinert med sunn økonomisk utvikling.

KANAN kåret til Gasellebedrift i DN – høsten 2022.

Slå gjerne av en prat med oss for detaljer.