DWG – gir full frihet!

DWG er kjent for de fleste. DWG er verdens mest brukte CAD-format og kunder verden over har investert store beløp i dette formatet. Løsninger basert på DWG har vært utviklet over lang tid og både kunder og leverandører stoler i dag på bransjespesifikke applikasjoner basert på dette formatet i sine designprosesser. Via DWG har man oppnådd strømlinjeforming av prosesser, og god dokumentasjon.

Proprietære CAD-systemer må forholde seg til DWG som format. Men har vært tvunget til minimum å kunne tilby et grensesnitt for å lese DWG-filer; dog skal man være klar over at om man jobber videre i systemets eget proprietære filformat, for så og flytte data til dette formatet, mister man friheten til enkelt å kunne fortsette å dele data med andre som fortsatt trenger dataene i DWG-format.

Det er viktig å ha klart for seg at om man flytter til et proprietært filformat, låser man seg til leverandøren av løsningen. Samarbeid med omverdenen blir straks litt mer komplisert, og slike valg krever ofte tidkrevende rutiner for utveksling av data. Større endringer hos alle involverte for å kunne oppnå at alle arbeider effektivt på samme plattform, er ofte nødvendig, og i verste fall må alt man har satt opp eller utviklet for å optimalisere sine prosesser, gjøres om i et nytt miljø. «Return of Investment» blir ofte vanskelig å definere fordi feil beslutninger i tidlig fase gjør at totalkostnadene aldri kan regnes hjem.

Vi i KANAN&Bricsys tror på riktige beslutninger fra starten av. Vi tror sterkt på kraften i DWG og at DWG er formatet for fremtiden.

Frihet for våre kunder starter med tilgjengelighet til programvaren. BricsCAD kan enten kjøpes eller abonneres på; alt på en fleksibel og svært enkel måte. Å investere i, eller leie, programvare er en økonomisk beslutning man tar. Forskjellen ligger ikke i hvordan man bruker programvaren. Forskjellen ligger i hvordan man bokfører kostnaden i sitt regnskap.

Frihet for våre kunder fortsetter med muligheten til å gjenbruke verktøyene man har utviklet tidligere basert på LISP, ARX, .Net eller andre programmerings- og automatiseringsverktøy. Den er også å kunne fortsette å benytte seg av tredjepartsapplikasjoner, som også er tilgjengelige med BricsCAD, i stedet for via de eventuelle proprietære CAD verktøy man har benyttet seg av tidligere.

Frihet for våre kunder inkluderer distribusjon av programvaren. BricsCAD er tilgjengelig som enkeltbruker eller nettverksdistribusjon og delt bruk av lisensene (Samtidig Bruk). En enkeltbruker kan installeres på en desktop på kontoret og en bærbar PC parallelt, og man kan bruke programvaren som det passer best. En nettverkslisens administreres igjennom en lisensserver, og programvaren kan derfor brukes av alle som er koblet til nettverket hvor som helst i verden, i det antall man har lisens for. Tilgangen gis 24/7/365 uten noen begrensning på hvem, hvor og hvor mye. Bricsys sporer ingen detaljer om bruk av programvaren innad i kundens nettverk.

Frihet for våre kunder er å ha tilgang til en effektiv kundefokusert støtteorganisasjon. Når man trenger det, har man tilgang til alle Bricsys´ eksperter, helt fra lokale partnere og inn til utviklerne av produktene, og man får alltid en rask respons.

Frihet for våre kunder er skalering. Man kan via våre løsninger utvikle seg fra å være kunde på et 2D-plattformprodukt (BricsCAD Lite), via et 3D-produkt (BricsCAD Pro), til for eksempel et fullskala verktøy for støtte av bransjespesifikke designprosesser (BricsCAD Mech og BIM). Alt basert på samme DWG-filformat, med fremtidens innovative teknologier som artificial intelligence (AI) eller machine learning (ML) som del av løsningen.

Friheten for våre kunder er å kunne flytte til et annet CAD-system. Trist for oss, men om den dagen skulle komme der man ikke er fornøyd med Bricsys´ løsninger lengre, har man frihet til å flytte. Alt man har produsert så langt, kan man da nyttiggjøre seg av i et annet CAD-system, på grunn av DWG.

Å investere i BricsCAD i dag, er å sikre sine investeringer.
Å investere i BricsCAD i dag, er det samme som å si «ja» til ny teknologi og fremtidens åpne standarder for filformater.
Å investere i BricsCAD i dag, er å si «ja» til fremtiden.

Nevlingsdammen i Vassfaret. Foto: Odd Gunnar Haug