BricsCAD – 2D, 3D, BIM & Mechanical – info

Kanan forhandler CAD-software fra Bricsys, et selskap eid av Hexagon AB. 

BricsCAD v24 fra Bricsys:


 • Vanlig lisens – er en eielisens i form av enten en enbruker lisens (single user), eller volum-lisens med felles serienummer for et antall navngitte brukere. Valgfritt vedlikehold utgjør her 20% i tillegg, slik at man i år 2 kun betaler 20% av gjeldende lisenspris og vedlikeholdet gir da tilgang til nye versjoner av produktet som gjerne slippes hver høst.
 • Nettverkslisens – er en lisens som flere kan dele på / samtidig bruk lisens. Her MÅ man ha vedlikehold i tillegg som utgjør 20% og som gir rett til nye versjoner. (Nettverkslisensen koster ca 50% mer enn den vanlig lisensen, men fordelen er at man her kan ha mange brukere som deler på en felles lisens. Tilgangen til lisensene administreres fra en felles lisensserver som installeres i bedriftens lokalnett. Med 1 nettverkslisens så kan maks 1 jobbe av gangen – eller man kan utvide å ha flere nettverkslisenser på deling.)
 • Leielisens er en årlig leiepris, og den mest vanlige løsningen. Ved leie får man løpende rett til nye versjoner og man slipper den initielle kostnaden for kjøp av produktet. Alternativt kan man leie for 3 år, noe som gir 10% rabatt.
 • Nettverk leie – er tilsvarende nettverkslisens, der man leier lisens som flere kan dele, også denne med mulighet for 3 års leie og tilsvarende rabatt.

I tillegg finnes det en rekke oppgraderingsmuligheter fra eldre versjoner og til siste versjon, ta kontakt for detaljer.

Bricsys tilbyr moderne CAD-verktøy, uten propritært filsystem. Her er det samme filformat som benyttes enten man skal jobbe i 2D, 3D, BIM, Mechanical eller Ultimate. Produktet utnytter også det siste innenfor AI/ML(Machinelearning) for å øke produktiviteten bl.a. i form av aktiv cursor (The Quad), og de tilbyr alternative lisens-løsninger som gir alle kunder en særdeles god ROI. Et godt alternativ til AutoCAD, Revit og de forskjellige Autodesk produktene.

Produktene i Bricsys familien:

 • BricsCAD Lite

  • Kraftig, rask og ikke minst rimelig software for tegning i 2D

 • BricsCAD Pro

 • BricsCAD BIM

  • AI-drevet programvare for modellering av bygningsinformasjon

 • BricsCAD Mechanical

  • Avanserte mekaniske designverktøy, drevet av direkte modellering

 • BricsCAD Ultimate

  • Alt som er listet ovenfor, inngår i denne komplette lisensen.

 • Communicator for BricsCAD (Ikke for Lite og Shape)

  • Samling av en lang rekke filformater for bruk ved import og eksport.
   .

 • Applications for BricsCAD

  • Flere hundre tilleggs applikasjoner for å løse spesielle vertikaler / oppgaver

 • Bricsys 24/7

  • Samhandlingsområde for lagring av dokumenter

Produktene tilbys via en fleksibel lisensieringsmodell. Slik at man kan velge mellom eie eller leie lisenser, og man kan velge mellom navngitte lisensbrukere, eller nettverksbrukere (Dvs. samtidig bruk lisensiering). Disse forskjellige modellene kan også kombineres, slik at alle kunder finner en modell som passer bra for å dekke sitt behov.

De forskjellige lisensalternativene kan også kombineres med gratis versjonen BricsCAD Shape – for å etablere et perfekt lisensmiljø for CAD.

BricsCAD Unwrapped – for å hoppe rett inn i detaljene:

Sjekk YouTube for tilsvarende videoer / de siste gjennomgangene.
Oversikt over andre relevante videoer:

Med BricsCAD får du en langt raskere CAD produksjon ved hjelp av AI og kopiering/duplisering av oppgaver, enn i andre tradisjonelle CAD verktøy.

Ved installasjon, lastes Ultimate ned. BricsCAD fungerer slik at denne felles installasjonsløsningen gjør det enklere å administrere produktet og reduserer mulighetene for feil. Lisensene er det som så styrer hvilke funksjoner man får tilgang til inne i det installerte produktet.

Filformatet er .DWG – fortløpende oppdatert i forhold til siste versjon som her blir tilgjengelig.

Kundene velger Bricsys ut fra lisensalternativene, kostnadsnivået, innovasjon og teknisk nyutvikling, samt support og tilgjengelighet.

De siste versjonene: v21, hadde en ytelsesforbedring fra v20 på hele 8x. Dette gjorde BricsCAD til den raskeste CAD løsningen i markedet. Med v22 er produktene blitt ennå raskere, og vedlikeholdskostnaden redusert fra 25 til 20%. I 2022 er dette igjen tatt videre med v23, og siste versjon av BricsCAD støtter 3 versjoner tilbake uten behov for konvertering av DWG filer.

Konvertering fra andre ledende CAD tilbydere er gjort unna i løpet av minutter, og sluttbruker produktiv i løpet av en time, slik at de effektivt kan starte å produsere i de nye BricsCAD-verktøyene, med den samme menystrukturen og snarveiene som man er vant til fra AutoCAD.

Sammenligning av CAD versjoner – på funksjonsnivå: https://www.bricsys.com/no-no/bricscad-lite/compare/

For evaluering av produktet:  30 dagers trial av BricsCAD / test versjon
For ytterligere support: https://boa.bricsys.com/en-eu/support/

Lurer du på hva det koster for Bricsys / BricsCAD for å dekke deres CAD / BIM / 2D / 3D behov, så ta gjerne kontakt for priser og volumrabatter via kontaktopplysningene våre nedenfor.