Adobe røttene til KANAN strekker seg langt..

.. langt tilbake i tid .. 

Adobe ble etablert i 82 i Mountain View i California – senere etablerte de hovedkontor i San Jose i California – samme sted som Odd Gunnar sin bror etablerte seg i 94/95.  Her er link til Adobe sin utvikling. Men historikken vår starter før denne etableringen i 94.

For Odd Gunnar startet i GPI i 87, etter IT-utdanning ved Høyskolen i Østfold, og i 89-91 jobbet Odd Gunnar i utviklings-avdelingen til GPI med bl.a. å digitalisere løsningene til Hurtigruten. Her var fraktbrev en sentral del av deres gamle løsning som skulle digitaliseres, og ansatte i Xerox hadde laget en Forms løsning for å definere digitale formularer basert på PostScript, ett språk printerne kunne forstå. Dette Forms formularet ble så kombinert med utskrift fra fraktsystemet som ble utviklet av GPI, slik at det så ut som om man benyttet ett fortrykt skjema, og det kunne se ut som om man skrev opplysninger inn i skjemaet med en skrivemaskin.  Denne kombinasjonen av digitalt definert formular, og kun innholdet i brevet skrevet ut fra selve systemet, førte til at man hadde en effektiv løsning for utskrift av digitale fraktbrev.

De som hadde laget Forms brøt ut av Xerox og ble en del av Adobe. Sener har løsningen utviklet seg til det som idag er kjent som Adobe Acrobat – og som finnes nå på alt av PC’r, Mac´r, mobiltelefoner og andre digitale devicer rundt i hele verden – og .PDF filer er blitt til et åpent ISO-standardformat, slik at Adobe har “gitt bort” kjernen i produktet de har kjøpt/utviklet, til det beste for folk over hele verden. 

Odd Gunnar startet i Orkla i 1992, og han hadde driftsansvaret for hovedkontoret og en del fagavdelinger i tillegg til forretningsområdet Orkla Media. Dette besto av en rekke lokalaviser i tillegg til andre mediebedrifter, og disse selskapene etterspurte Adobe produkter som Acrobat, Photoshop og etter hvert InDesign fremfor Quark.  Odd Gunnar var her tidlig ute med å inngå Adobe volumavtaler via NorgesData og senere Aladdin Software.  Orkla hadde over 100 datterselskaper, og 36.000 ansatte. Det sies at han inngikk Microsft volumavtale #2 i Norge – men vi er usikker på om han var like tidlig ute med den første Adobe avtalen.

Etter å ha hatt ansvaret for alle HW og SW avtaler, og konserninnkjøp på IT, så slutter Odd Gunnar i Orkla i 2003 og begynner hos den bitte lille børsnotert forhandleren Inmeta, som kun solgte Microsoft lisenser, og som kun var 10 ansatte. 5 år senere hadde Inmeta vokst til 62% markedsandel i Norge på Adobe, vokst ytterligere på Microsoft, og dominerte således både MS og Adobe biten av software-markedet. Inmeta vokste til 450 ansatte, før Inmeta fusjonerer med Crayon, og Odd Gunnar slutter ett år senere. 

I 2011 starter han i ATEA og bygget her opp Adobe forretningen til å bli størst i Norge. ATEA har rammeavtaler med de fleste av de største offentlige kundene, og Odd Gunnar har gjennom jobben i Inmeta og ATEA jobbet med de aller fleste av de størst Norske kundene.  Siste 1,5 år i ATEA hadde han fokus på Red Hat, og gjentar utviklingen i denne sammenheng. Det er krevende å bygge opp en forhandler som ansees som en “utfordrere til ATEA sine 10 store” og som derfor truer deres posisjon, og Odd Gunnar velger å slutte i 2018.

Planen er å skifte beite, men det er mye ugjort, så KANAN etableres som en utfordrer til “Adobe duopolet”. Vokser kjapt i ett marked perfekt ut fra Richard Brandson sin definisjon på det perfekte utfordrer markedet, KANAN blir Gull partner på under ett år, og basert på 2021 resultatene kåret av DN som Gaselle i 2022, hvor denne prisen ble delt ut i starten på 2023. 

Odd Gunnar har hele tiden fra han selv var kunde i Orkla visst hva han selv har etterlyst fra forhandlerne, og prøver i KANAN i størst mulig grad å fylle dette behovet. 

Stadig påfyll av nye kunder, og en forretning som vokser basert på etterspørsel og ikke salg, viser at KANAN her har truffet et viktig behov i markedet.  Lang kompetanse, og 3 ressurser involvert i Adobe salgene – som til sammen har over 60 års erfaring med Adobe, gjør at alle kundene blir svært godt ivaretatt. 

Bua etter Berte Skrukkefyllhaugen. (= Berte fra haugen overfor vannet der det var lett å fylle fiskeveska (=skrukka) Foto: Odd Gunnar Haug