Adobe røttene til KANAN strekker seg langt..

.. langt tilbake i tid ..

Adobe ble etablert i 82 i Mountain View i California – senere etablerte de hovedkontor i San Jose i California – samme sted som Odd Gunnar sin bror etablerte seg i 94/95.  Her er link til Adobe sin utvikling. Men historikken vår starter før denne etableringen i 94.

For Odd Gunnar startet i GPI i 87, etter IT-utdanning ved Høyskolen i Østfold, og i 89-91 jobbet Odd G i utviklings-avdelingen til GPI med bl.a. å digitalisere løsningene til Hurtigruten. Her var fraktbrev en sentral del av deres gamle løsning som skulle digitaliseres, og ansatte i Xerox hadde laget en Forms løsning for å definere digitale formularer basert på PostScript, ett språk printerne kunne forstå. Dette Forms formularet ble så kombinert med utskrift fra fraktsystemet som ble utviklet av GPI, slik at det så ut som om man benyttet ett fortrykt skjema, og det kunne se ut som om man skrev opplysninger inn i skjemaet med en skrivemaskin.  Denne kombinasjonen av digitalt definert formular, og kun innholdet i brevet skrevet ut fra selve systemet, førte til at man hadde en effektiv løsning for utskrift av digitale fraktbrev.

De som hadde laget Forms brøt ut av Xerox og ble en del av Adobe. Sener har løsningen utviklet seg til det som idag er kjent som Adobe Acrobat – og som finnes nå på alt av PC’r, Mac´r, mobiltelefoner og andre digitale devicer rundt i hele verden – og .PDF filer er blitt et åpent standardformat. 

Odd Gunnar startet i Orkla i 1992, og han hadde driftsansvaret for hovedkontoret og en del fagavdelinger i tillegg til forretningsområdet Orkla Media. Dette besto av en rekke lokalaviser i tillegg til andre mediebedrifter, og disse selskapene etterspurte Adobe produkter som Acrobat, Photoshop og etter hvert InDesign fremfor Quark.  Odd Gunnar var her tidlig ute med å inngå Adobe volumavtaler via NorgesData og senere Aladdin Software.  Orkla hadde over 100 datterselskaper, og 36.000 ansatte. Det sies at han inngikk Microsft volumavtale #2 i Norge – men vi er usikker på om han var like tidlig ute med den første Adobe avtalen.

Etter å ha hatt ansvaret for alle HW og SW avtaler, og konserninnkjøp på IT, så slutter Odd G i Orkla i 2003 og begynner hos den bitte lille børsnotert forhandleren Inmeta, som kun solgte Microsoft lisenser, og som kun var 10 ansatte. 5 år senere hadde Inmeta vokst til 62% markedsandel i Norge på Adobe, vokst ytterligere på Microsoft, og dominerte således både MS og Adobe biten av software-markedet. Inmeta vokste til 450 ansatte, før Inmeta fusjonerer med Crayon, og Odd G slutter ett år senere. 

I 2011 starter han i ATEA og bygget her opp Adobe forretningen til å bli jevnstor med Crayon. ATEA har rammeavtaler med alle de største offentlige kundene, og Odd G har gjennom jobben i Inmeta/Crayon og ATEA jobbet med de aller fleste av de store Norske kundene.  Siste 1,5 år i ATEA hadde han  kun fokus på Red Hat, og gjentar utviklingen i denne sammenheng. Det blir litt utfordring med å jobbe med utfordrere til ATEA sine 10 store, og Odd G slutter i 2018

Planen er å skifte beite, men det er mye ugjort, så KANAN etableres som en utfordrer til Adobe duopolet. Vokser kjapt i ett marked perfekt ut fra Richard Brandson sin definisjon på det perfekte utfordrer markedet, KANAN blir Gull partner på under ett år, og basert på 2021 resultatene kåret av DN som Gaselle i 2022.  

Odd G har hele tiden fra han selv var kunde i Orkla visst hva han selv har etterlyst fra forhandlerne, og prøver i KANAN i størst mulig grad å fylle dette behovet. Stadig påfyll av nye kunder, og en forretning som vokser basert på etterspørsel og ikke salg, viser at KANAN her har truffet et behov i markedet.  Lang kompetanse, og 3 ressurser involvert i Adobe salgene – som til sammen har over 60 års erfaring med Adobe, gjør at alle kundene blir godt ivaretatt. 

De som tror at man som kunde er best tjent med en stor forhandler som leverer alt fra A til Å, og at en stor aktør vil ha god tilgjengelighet, være effektiv, ha lave driftskostnader, være styringsdyktig når nye behov oppstår, og som vil gi alle kunder gode betingelser over tid, bør tenke seg om en gang til.. Monopolsituasjoner er ingen part tjent med – aller minst den som er kunde.  Derfor er vi særdeles godt fornøyd med de kundene som anbefaler oss videre til andre kunder, og som får KANAN omsetningen til fortsatt å øke år over år. 

Bua etter Berte Skrukkefyllhaugen. (Fylle fiskeveska, haugen) Foto: Odd Gunnar Haug