Adobe problemer i VIP avtalene

Pr 14. mars, så har heldigvis problemene roet seg helt ned, og det virker nå å være stabilt hos alle kunder.

Pr 10 mars meldes det at de snart har kontroll på problemene. Her er siste status fra Adobe – på VIP problemene og feilretting.

Adobe har foretatt flere programvareoppdateringer i starten av 2023, som har resultert i både noen klare problemer og noen mindre “uforklarlige” utfordringer, se infoskriv fra Adobe om dette tema:

Sliter dere med deres avtale, og vil ha hjelp, så vil vi kunne hjelpe de kunder som flytter avtalen sin til KANAN. Kontakt oss – se kontaktopplysningene nedenfor.

Eksempler på ting som ikke virker som det skal – for enkelte kunder:

 • Adobe VIP-avtale sperret pga. ubetalt lisens (Mens alle lisenser er betalt)
 • Kjøps-knappen hos Adobe fungerer ikke – VIP-avtale / Buy knappen
 • Reseller konsollet er blitt sperret for lisenskjøp
 • Tilgangen til Adobe Stock bildene har sluttet å fungere
 • Kjøpt Adobe Stock, men får “No plan” ved pålogging til https://stock.adobe.com
 • Alle lisenser er fornyet, men plutselig har lisenser “forsvunnet” fra konsollet, og sluttbruker har også mistet tilgang til Adobe produktene
 • Hele kjøpsprosessen stoppet opp en hel dag, ingen ordre ble prosessert.
 • Har VIP EDU lisenser – skolelisenser, som har sluttet å virke
 • Har VIP EDU shared device lisenser – skolelisenser, som har sluttet å virke
 • Logger ut og inn av applikasjonene, og tester også med inkognito vindu, uten at dette hjelper
 • Legger til nye lisenser, og tilordner disse til brukere. Det blir lagt til dobbelt sett med lisenser i konsollet, og de nye brukere får ikke tilgang til produktene. (Listet som – No Access – som om ordre er gått ut på 30 dagers fristen.) Det kommer én ordre på mail, en annen i reseller konsollet (Med forskjellig PO nummer.)
 • Avtaler som er blitt fornyet i starten av fornyelsesperioden, går ut “på overtid”, slik at hele avtalen står i fare for å sperres. (Fornyelsen blir ikke ferdig-prosessert.)
 • Ordre er lagt, PO er riktig, men lisens blir allikevel ikke kvittert ut som ferdig
 • VIP-avtaler med aktive lisenser, blir listet som “No products”, altså som om avtalen er tom for lisenser, og listes med de tomme avtalene.
 • VIP-avtalene sin status med “Licenses, Renewed, Not Renewed, Active og Available”, stemmer ikke med faktisk status for den enkelte avtalen.
 • Enkelte avtaler som er fornyet, listes fortsatt som “Ready for renewal”, og avtaler som er “Ready for renewal” – blir utelatt fra denne listen.
 • Nye avtaler, eller avtaler hvor navnet er endret, eller der default admin/contract owner blir endret, blir listet uten “Customer name” i reseller konsollet.

Vi jobber kontinuerlig med våre kunder for å finne løsninger på disse problemene, eller veier rundt problemene til problemet er blitt løst.

Så langt har problemene ovenfor falt på plass, eller vi har løst problemene, men det dukker stadig opp nye utfordringer som må løses.

Sliter dere med deres avtale, og vil ha hjelp, så vil vi kunne hjelpe de kunder som flytter avtalen sin til KANAN. Kontakt oss – se kontaktopplysningene nedenfor.

Høst, frost, og en dråpe ved soloppgang i KANAN – eller dråpen som får det til å flyte over? Foto: Odd Gunnar Haug