Adobe ID, Business ID, Enterprise ID

Lurer du på hvorfor du har fått ny ID = Business-ID?

Adobe har flere forskjellig ID former, som benyttes opp mot de forskjellige Adobe lisensene enten det er teams lisenser eller enterprise lisenser:

  • Adobe ID – En privat ID 
  • Business ID – Bedrifts ID, som er ny fra 2021. For SMB bedrifter.
  • Enterprise ID – Bedrifts ID, for større organisasjoner.
  • Federated ID – en videreføring av Enterprise ID, med kobling til AD for SSO.

Teams lisensene støtter Adobe-ID eller Business-ID, mens enterprise lisenser støtter alle ID formene.

Business ID er en ny ID form som er kommet til i løpet av 2021. Bakgrunn er at Adobe samler data lagret i skyen til ett felles område for bedriften, slik at om noen slutter i bedriften, så kan “Storage-Admin” overføre dataene fra den som slutter, til noen som fortsetter i bedriften, slik at ikke bedriften mister sine data.

Med innføringen av Business-ID, og oppgradering av VIP avtalene så får man også et eget menyvalg = Storage/Lagring i https://adminconsole.adobe.com – der man kan administrere bedriftens samlede skylagring.

Den ansatte kan velge mellom privat profil (Adobe-ID), eller bedrifts profil (Business-ID), når man logger seg inn i Creative Cloud Desktop Apps eller i de enkelte Adobe produktene.

Mer detaljer om disse: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/identity.html

Ta kontakt med oss for å se hvordan dette best kan håndteres hos dere.

.


Viktig informasjon ved overgang fra Adobe ID til Business ID.

Adobe Creative Cloud-brukere med flere planer kan nå logge på med én og samme e-postadresse.

Hvis du har flere Adobe-planer knyttet til samme e-postadresse, vil Adobe opprette separate profiler med dedikert lagring for hver av disse planene. For at du enkelt skal kunne jobbe med og organisere innhold på tvers av bedriftsplaner og planer for enkeltpersoner, kan du velge profil – bedrift eller privat – ved pålogging, og deretter opprette og lagre innhold. Dette vil forbedre hvordan du og bedriften din heretter lagrer, administrerer og samarbeider trygt på kreative prosjekter.

Merk:
Hvis du vil se hvilke planer du for øyeblikket har registrert på den samme e-postadressen, kan du gå til account.adobe.com.

Introduksjon til profiler

Hva er en profil?
Hvis du har flere Adobe-bedriftsplaner og/eller -planer for enkeltpersoner (f.eks. Creative Cloud for individuals, Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise, Adobe Acrobat DC for teams eller Acrobat DC for enterprise), vil Adobe-profiler gjøre det enklere for deg å administrere dem, ved at de samles under én e-postadresse.

Hva er en bedriftsprofil?
Hvis du har fått en rettighet fra en bedrift (dvs. en organisasjon som f.eks. en bedrift, en myndighet eller utdanningsinstitusjon) for Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise, Acrobat DC for teams eller Acrobat DC for enterprise, vil Adobe-profilen som er knyttet til planen, være en bedriftsprofil.

Hva er en personlig profil?
Hvis du kjøper en Adobe-plan for enkeltpersoner til personlig bruk, eller hvis du registrerer deg for et gratis Creative Cloud-medlemskap, vil Adobe-profilen som er knyttet til denne planen, være en personlig profil.

Merk:
En personlig profil gjelder bare når du har en plan for enkeltpersoner og minst én bedriftsplan knyttet til én og samme e-postadresse.

Hvordan kan jeg se hvilke planer jeg har?
Hvis du vil se hvilke planer du for øyeblikket har registrert på den samme e-postadressen, kan du gå til account.adobe.com

Hva kan du forvente når profilene dine innføres?

Hvis du vil ha mer informasjon, se:
Hvis du har både bedriftsplaner og planer for enkeltpersoner
Hvis du har flere bedriftsplaner

Hvis du har både bedriftsplaner og planer for enkeltpersoner
Når den nye profilløsningen er klar til bruk, vil vi veilede deg gjennom oppsettet etter at du har logget på. Vi vil vise en oversikt over bedriftsprofilene og de personlige profilene vi har funnet under samme e-postadresse. Deretter vil vi spørre deg om hvilken profil du vil at innholdet i Adobes skybaserte lagring skal flyttes til. Du kan når som helst laste ned innhold fra en profil senere hvis du vil flytte det.

Hvor bør du flytte innholdet som for øyeblikket er lagret i Adobes skybaserte lagring?
Innhold betyr nettsky-dokumenter, Creative Cloud Libraries og Adobe Photoshop Lightroom-, Document Cloud-, Adobe Stock-, Adobe Creative Cloud Express-, Behance- og Adobe Portfolio-filer. Disse endringene vil ikke påvirke Adobe-innhold og filer som er lagret andre steder enn i Adobes skybaserte lagring – for eksempel en harddisk, i et nettverk eller en annen skybasert lagringsløsning som for eksempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Innhold som er lagret andre steder enn i Adobes skybaserte lagring, blir med andre ord værende der det er.

Hvis innholdet i Adobe-lagringen din er utelukkende eller i overveiende grad knyttet til bedriftsplanen din (f.eks. Creative Cloud for teams eller Creative Cloud for enterprise), velger du bedriftsprofilen din for å få flyttet alt innholdet dit.

Du kan senere eventuelt flytte ut personlig innhold du måtte ha i bedriftsprofilen din. Innholdet i bedriftsprofilen din vil frem til den tid kunne kontrolleres av planadministratoren din, men er ikke tilgjengelig for andre i teamet ditt med mindre du har valgt å dele det med dem.

Se hvordan du flytter innhold mellom profiler.

Hva skjer når profilene mine er ferdig konfigurert?
Når du logger på Adobe-kontoen din, kan du se en profilveksler og måtte velge én av følgende profiler.

Den personlige profilen din samsvarer med planen for enkeltpersoner (f.eks. Creative Cloud for individuals).
Bedriftsprofilen din samsvarer med rettighetene du har fått innvilget fra en bedrift (f.eks. Creative Cloud for teams eller Creative Cloud for enterprise).

Merk:
Adobe-planen for enkeltpersoner kan ha blitt kjøpt for personlig bruk eller på vegne av selskapet ditt. Adobe-planer for enkeltpersoner vil uansett alltid være å finne i den personlige profilen, uavhengig av om de har blitt kjøpt for privat eller jobbrelatert bruk. Forretningsprofiler vil bare inneholde Adobe-bedriftsplaner.

Forhåndsvisning av bilde

Hver profil inneholder applikasjonene og tjenestene knyttet til de aktuelle planene. Dette betyr at hvis du for eksempel har en applikasjonsbasert plan for enkeltpersoner for Adobe Illustrator og en Creative Cloud for teams Alle applikasjoner-plan, kan du åpne Illustrator i den personlige profilen din og Alle applikasjoner i bedriftsprofilen din.

Alt du har lagret av innhold i Adobes skybaserte lagring, flyttes til profilen du valgte ved konfigureringen.

Hvis du har flere bedriftsplaner
Vi innfører bedriftsprofiler for å forenkle påloggingsprosessen hvis du har flere Adobe-bedriftsplaner (f.eks. Creative Cloud for teams eller Creative Cloud for enterprise; Acrobat DC for teams eller Acrobat DC for enterprise; Adobe Stock for teams; eller Experience Cloud) knyttet til én og samme e-postadresse.

Når du logger på Adobe-kontoen din, blir det kanskje vist en profilveksler. Med denne veksleren kan du velge følgende:

Bedriftsprofilene dine, som tilsvarer forretningsplanene som er gitt av hver enkelt organisasjon.
Den personlige profilen din, som innbefatter innhold du har lagret i Creative Cloud og Document Cloud.

Merk:
Innhold som er lagret utenfor Adobes skybaserte lagring – for eksempel på en harddisk, i et nettverk eller andre skybaserte lagringsløsninger – påvirkes ikke av disse endringene.

Forsiktig!
Det kan ta noen dager å konfigurere bedriftsprofilen.

Hva skjer mens profilene mine konfigureres?
Velg din personlige profil for å jobbe videre mens bedriftsprofilene dine konfigureres. For å unngå at du forstyrres i arbeidet, får du automatisk og kostnadsfri tilgang til alle Creative Cloud-applikasjoner og Acrobat Pro DC i den personlige profilen din i 60 dager. Du er dermed sikret tilgang til filene du jobber med, og kan flytte innhold frem og tilbake mellom profiler etter ønske.

Hva skjer når profilene mine er ferdig konfigurert?
Vi sender deg en bekreftelse på e-post så snart vi er ferdig med å konfigurere bedriftsprofilene dine. Vi anbefaler at du etter konfigurering flytter innholdet fra den personlige profilen din over til riktig bedriftsprofil.

Velg bedriftsprofilen du ønsker å jobbe i. Ved å gjøre dette får du tilgang til applikasjonene og tjenestene som den tilsvarende organisasjonen tilbyr.

Hvorfor har innholdet mitt blitt flyttet over til den personlige profilen min?
Hvis du hadde flere Adobe-forretningsplaner du hadde fått fra ulike organisasjoner, avdelinger eller administratorer, ville det ikke være mulig for oss å fastslå hvor innholdet ditt hører til. Innholdet har i slike tilfeller som standard blitt overført til din personlige profil, slik at du selv kan flytte det til bedriftsprofilene du vil ha det i.

Hvorfor tar konfigureringen av bedriftsprofilene mine flere dager?
Bedriftsplanene dine er knyttet til ulike organisasjoner, avdelinger eller administratorer. De respektive Adobe-planene vil bli oppdatert til forskjellige tider. Vi forsøker å planlegge oppdateringene for organisasjonene som er knyttet til bedriftsplanene dine, innen rimelig tid, samtidig som vi håndterer denne prosessen for et tusentalls brukere og organisasjoner.

Hvorfor har jeg en personlig profil når jeg ikke betaler for en Adobe-plan for enkeltpersoner?
Vi har opprettet en personlig profil for deg og gitt deg 60 dagers gratis tilgang til Creative Cloud Alle applikasjoner-planen for å unngå at du forstyrres i arbeidet, og for å gjøre det enklere for deg å flytte over innholdet ditt til riktig bedriftsprofil etter konfigurering.

Hva skjer når gratisperioden på 60 dager på Creative Cloud Alle Applikasjoner er over?
Gratisperioden på Creative Cloud Alle applikasjoner-planen blir som standard endret til et gratis Creative Cloud-medlemskap etter 60 dager. Hvis du fortsatt ikke har flyttet over alt av innholdet fra den personlige profilen din etter 60 dager, vil du fortsatt ha tilgang til det på assets.adobe.com når du velger den personlige profilen din.

Hvorfor ser jeg ikke alle bedriftsprofilene mine på en gang?
Fordi du har mange bedriftsplaner knyttet til ulike organisasjoner, blir de tilhørende lagringene oppgradert til ulike tider. Du får tilsendt en bekreftelse på e-post så snart vi er ferdig med å konfigurere bedriftsprofilene dine.

Enkelte applikasjoner ser ut til å ha forsvunnet fra bedriftsplanen min. Hvor finner jeg dem?
Før innføringen av de nye profilene, var alle planene dine samlet på ett sted. Fra nå av vil derimot hver Adobe-bedriftsplan være plassert under en egen bedriftsprofil. Dette betyr at hver av profilene dine kan inneholde ulike Adobe-planer. Du kan for eksempel ha en Creative Cloud Alle applikasjoner-plan i én profil og en applikasjonsbasert Creative Cloud-plan i en annen.