Acrobat Pro prisoppgang 1/7-23  

Acrobat Pro har fått utvidet funksjonalitet, ved at Adobe Sign er blitt inkludert i produktet, og Adobe benytter derfor muligheten til å sette opp prisen på produktet.  Det siste året har de hatt en 2-pris modell for produktet, ved at nye Acrobat kunder har betalt en høyere pris enn eksisterende kunder.  Men fra 01.07.2023 så kuttes den laveste prisen ut, og da vil alle måtte betale den nye høyere prisen.  Her ser vi på evt. alternative løsninger for å unngå oppgangen.

Adobe Acrobat Pro stiger i pris fra 01.07.2023  


Endringen gjelder kun for Private virksomheter (Gjelder Corp-prisliste) og Offentlige virksomheter (Gov-prisliste), mens endringen ikke gjelder for Skoler/Høyere utdanning/Forskning og None-Profit (ikke Edu-prisliste).  EDU bruker gjerne å etterfølge endringene 1-2 år etter innføringen for Corp / Gov.

Prisendringen gjelder kun Acrobat Pro, ikke Acrobat Standard.  Og Acrobat Standard er det siste året blitt utvidet til å fungere både på Windows og på Mac, og er derfor nå et alternativ for flere kunder.  Sjekk her for sammenligning av versjoner.

Prisøkningen er på 40% målt i EURO, mens vi i Norge/Norden betaler i lokal valuta, slik at her kommer prisendringen i EURO på toppen av valuta-endringene vi har sett de siste årene. Adobe endrer sjelden prisene sine, så siste store endring var i 2018, og så hadde de da en justering av CS produktene i fjor, og forberedelse på denne endringen av Acrobat i 2022 ved innføring av 2-pris modellen, som nå blir sluttført, mens det tar ytterliger 3 år før hele 2 pris modellen er faset ut også via 3 års commit prislistene til Adobe. 


Hvordan forholder man seg?

  1. Enkleste løsning er å akseptere prisendringen, og ønske den nye funksjonaliteten velkommen og utnytte Acrobat Pro produktet så godt det lar seg gjøre – og fortsette med samme produkt-sammensetning som før.
  2. Er det mer funksjonalitet i Acrobat Pro, enn det man trenger, så kan en overgang til Acrobat Standard være løsningen.  Dette vil kunne være en varig endring for noen eller alle Pro brukere.  Sluttbruker må da inviteres til ny lisens, og installere på nytt, slik at installasjonen blir nedgradert.  Acrobat Standard fungerer fra 2023 både for Mac og Windows brukere.
  3. De som har 10 eller flere lisenser på VIP avtalen, kan inngå en 3 års commit – i god tid før 01.07.2023 – som vil gi adgang til å handle “til gammel pris” ved utvidelser og fornyelser.  Commit perioden avhenger av årsdagen på avtalen der det gjøres en Commit, og utsetter oppgangen med opp til 3 år.  Det er kun “primær administrator” (hovedkontakt på VIP avtalen) som kan foreta en Commit – enten fra siden https://adminconsole.adobe.com + “Account” + “Commit”, eller ved å søke opp mail fra Adobe med “Velkommen til VIP Select” – og så trykke på link i denne mailen. Commit perioden vil vare igjennom de to neste års-fornyelsene, og til 1 mnd før neste årsdag.  Dvs. fra 2 til 3 år frem i tid. Årsdagen på VIP-avtalen finnes på samme sted som “Commit” knappen forklart ovenfor. Den enkelte kunde gjør da en Commit på det totale antall lisenser kjøpt på avtalen på commit tidspunktet.  Mix av produkter kan endres fra år til år – f.eks. til billigere alternativer. Gi beskjed til oss, så snart dere evt. har inngått en commit, slik at vi gir dere riktige priser ved neste lisenskjøp.

De som evt. er i en commit periode, og som vil forlenge perioden – ta kontakt for å vurdere evt. spesial-løsninger. De som har Creative Cloud all apps, der Acrobat Pro inngår – er heller ikke berørt av endringen.

Aurdalsfjorden i Vassfaret – Pinsen 2023. Foto: Odd Gunnar Haug

Er det noe dere lurer på – ikke nøl med å kontakte oss – bruk evt. mail nedenfor.